Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 60. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОКСИДІВ, ОСНОВ, КИСЛОТ І СОЛЕЙ»

Цілі: систематизувати знання учнів з теми «Властивості та використання оксидів, основ, кислот і солей»; закріпити вміння складати рівняння реакцій за участі оксидів, основ, кислот і середніх солей.

Очікувані результати: учень опанував матеріал теми «Класифікація неорганічних речовин, їхні склад і номенклатура»; характеризує фізичні та хімічні властивості оксидів, основ, кислот та основ; складає рівняння хімічних реакцій за участі неорганічних речовин; знає галузі застосування різноманітних оксидів, основ, кислот і солей. Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; таблиця розчинності основ, кислот і солей у воді.

Базові поняття уроку: неорганічна речовина, оксид, кислота, основа, луг, нерозчинна основа, середня сіль, амфотерність, амфотерна сполука, реакція нейтралізації, індикатор.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з класом (опитування)

1. На які класи можна розділити неорганічні речовини?

2. Що таке оксиди? Який їхній склад? На які групи поділяють оксиди? З якими речовинами реагують оксиди?

3. Що таке основи? Який їхній склад? На які групи поділяють основи? З якими речовинами можуть взаємодіяти луги та нерозчинні основи?

4. Що таке кислоти? Який їхній склад? З якими речовинами можуть реагувати кислоти?

5. Що таке амфотерність? Які речовини є амфотерними?

6. Що таке солі? Який їхній склад? З якими речовинами можуть реагувати середні солі?

7. Що таке індикатор? Які індикатори ви знаєте? Для чого використовують індикатори?

3. Виконання вправ і розв'язування задач

Робота біля дошки.

Вправа 1. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення, та вкажіть умови їх перебігу:

а)

б) BaO → Ba (OH)2→ Ba (NO3 )2→ BaCO3 → BaCl2

в) Cu → CuO → CuSO4 → ? → CuO → CuCl2

Вправа 2. Складіть рівняння реакцій, під час яких утворюється магній ортофосфат, якщо реагентами є:

а) два оксиди;

б) оксид і кислоти;

в) оксид та основа.

Вправа 3. Замість крапок напишіть формули кислот-реагентів, продуктів реакцій і перетворіть схеми на хімічні рівняння:

а) Fe +... → FeCl2+...

Na2O +... → Na3PO4 +...

NaOH +... → KNO3+...

б) Al +...→ Al2(SO4)3 +...

Cr (OH)2 +... → CrSO4 +...

AgNO3 +... → AgCl +...

Задача 1. Амфотерний гідроксид має відносну формульну масу 103. Визначте формулу амфотерного гідроксиду.

Задача 2. У результаті взаємодії 7,3 г суміші цинку й цинк оксиду з достатньою кількістю хлоридної кислоти виділилось 1,12 л (н. у.) водню. Яка маса цинк хлориду утворилась?

Самостійна робота

Учитель на свій розсуд формує самостійну роботу із завдань рубрики «Виконайте завдання» на с. 281, № 4-7.

Для найбільш устигаючих учнів можна запропонувати завдання з рубрики «Для допитливих», с. 282.

1. У лабораторії для роботи знадобився гідроген сульфід. Як можна його одержати, якщо в наявності є сульфатна кислота, залізо й сірка? Складіть рівняння реакцій.

2. Сірку в залізних сплавах визначають так:

1) сплав розчиняють у хлоридній кислоті;

2) гази, які утворюються при цьому, пропускають крізь розчин кадмій хлориду, при цьому утворюється жовтий осад;

3) до розчину з осадом доливають розчин мідного купоросу — осад стає чорним;

4) чорний осад відфільтровують, промивають, потім його поміщають у заздалегідь зважений тигель і прожарюють за доступу повітря, після чого тигель разом із умістом знову зважують. Напишіть рівняння реакції.

Підказка: подумайте, у вигляді якої сполуки сірка міститься в залізних сплавах.

3. Існує декілька способів виготовлення «хімічних грілок». Їх основою є хімічні реакції, які відбуваються з виділенням теплоти. От «рецепт» однієї з грілок: у скляну банку вкладіть алюмінієвий дріт, згорнутий кільцями, засипте сумішшю деревної тирси, кухонної солі й мідного купоросу (купрум сульфату), залийте це все водою. Грілка готова. Вона буде виділяти тепло кілька годин. Які хімічні реакції відбуваються?

4. Чи можна зберігати розчин мідного купоросу: 1) в оцинкованих; 2) у луджених (покритих шаром олова) відрах? Відповідь обґрунтуйте.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Повторити матеріал попередніх уроків.

♦ «Виконайте завдання»: с. 282, № 8, 9.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити