Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 62. ГЕНЕТИЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ ОКСИДАМИ, КИСЛОТАМИ, ОСНОВАМИ ТА СОЛЯМИ

Цілі: повторити й систематизувати властивості оксидів, основ, кислот і солей; сформувати поняття генетичного ряду та генетичного зв'язку; навчити складати генетичні ряди і встановлювати взаємозв'язки між ними; закріпити вміння порівнювати, виділяти головне, систематизувати знання.

Очікувані результати: учень розуміє суть поняття «генетичний ряд» і «генетичний зв'язок»; складає генетичні ряди для сполук багатьох елементів.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; таблиця розчинності основ, кислот і солей у воді; ряд активності металів.

Базові поняття уроку: неорганічна речовина, оксиди (кислотні, основні, амфотерні), основи, амфотерні гідроксиди, кислоти, середні солі, реакція нейтралізації, генетичний ряд, генетичний зв'язок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Розв’язування завдань із рубрики «Для допитливих», с. 282.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

ü Генетичний ряд — це ряд речовин одного елемента різних класів, розташованих за порядком переходу від одного до іншого.

ü Генетичний зв’язок — це зв’язок речовин у генетичному ряді, коли від однієї речовини можна перейти до іншої.

1. Робота з підручником

Учні разом з учителем аналізують схеми на с. 285.

2. Робота в групах

Завдання зі с. 284 підручника.

3. Виконання вправ

Учні працюють біля дошки.

Вправа 1. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

а)

Вправа 2. Визначте речовину D, що утворюється в результаті перетворень:

Вправа 3. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

а) Br2 → HBr → MgBr2 → AgBr

б) Al →^ AlCl3 → Al (OH)3→ Na3AlO3 → Al2 (SO4 )3

в) Cu → CuO → CuSO4 → Cu (OH)2→ CuO → CuCl2 → Cu (NO3)2

Вправа 4. Хімічні перетворення зашифровані у схемі:

Розшифруйте речовини А, В, С, D, E, F та вкажіть до якого класу вони належать. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити запропоновані перетворення.

4. «Для допитливих»

Виконати завдання на с. 286-287 вибірково.

1. Мідний купорос обробили розчином соди. Осад прожарили. Отриманий після цього чорний порошок нагріли з вугіллям. Напишіть рівняння реакцій, які при цьому відбувалися.

2. Є шматочок мідного дроту. Як із допомогою хімічних реакцій перетворити його на тонкий мідний порошок? Напишіть рівняння реакцій.

3. Ферум(ІІ) сульфат, який міститься в мінеральній воді, можна видалити з неї з допомогою вапна. Обговоріть використання в цьому випадку гашеного й негашеного вапна. Складіть рівняння реакцій, які відбуваються при цьому.

4. Із руд, які містять мідь у вигляді купрум(І) сульфіду Cu2S, мідь виплавляли так: а) руду випалювали за доступу повітря до перетворення купрум(І) сульфіду на купрум(І) оксид; б) випалену руду змішували з удвічі меншою кількістю невипаленої, суміш прожарювали без доступу повітря. Напишіть рівняння реакцій, у результаті яких утворювалася мідь, урахувавши, що сірка переходить у сульфур(IV) оксид.

5. Гранули натрій гідроксиду під час зберігання на повітрі поступово розпливаються, але із часом ніби «висихають», перетворюючись на білий порошок. Поясніть ці явища, напишіть рівняння реакцій.

6. Суміш кальцій карбонату й натрій сульфату обробили надлишком хлоридної кислоти, випарили досуха й додали трохи води. Які тепер речовини містяться в осаді, а які — в розчині? Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 31 підручника.

♦ «Виконайте завдання»: № 2, 6, 7.

♦ «Домашні експерименти»: с. 288.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити