Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 63. ПРАКТИЧНА РОБОТА «РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ»

Цілі: закріпити на практиці вміння використовувати експериментальний метод дослідження для розпізнавання й одержання неорганічних речовин; закріпити на практиці техніку здійснення хімічного експерименту.

Очікувані результати: учень застосовує набуті знання про властивості оксидів, кислот, основ і середніх солей на практиці; самостійно виконує хімічний експеримент.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; таблиця розчинності основ, кислот і солей у воді; ряд активності металів; набір реактивів; лабораторне приладдя.

Базові поняття уроку: неорганічна речовина, оксид, кислота, основа, луг, нерозчинна основа, середня сіль, амфотерність, амфотерна сполука, реакція нейтралізації, індикатор.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Повторюємо правила поведінки в кабінеті хімії та правила безпеки під час виконання практичних робіт.

Тема для обговорення з учнями — «Властивості та одержання оксидів, кислот, основ і солей».

V. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ (по варіантах)

1. Робота з індивідуальними картками

Учні отримують індивідуальні картки з інструкціями для виконання практичної роботи.

Приклад картки

Розв'язування експериментальних задач

Використовуючи реактиви та лабораторне приладдя, необхідно виконати експериментальні задачі.

Задача 1. У трьох пронумерованих пробірках є розчини натрій хлориду, натрій гідроксиду та хлоридної кислоти. Експериментально визначте під яким номером міститься кожна з цих речовин. Опишіть хід ваших дій. Запишіть рівняння реакцій, що відбулися.

Задача 2. У вашому розпорядженні: магній оксид, хлоридна кислота, розчини натрій хлориду, натрій карбонату й натрій ортофосфату. Доберіть реактиви до схеми перетворень:

MgO → MgCl2 → MgCO3 → MgCl2 → Mg3 (PO4 )2

та здійсніть реакції. Опишіть хід ваших дій. Запишіть рівняння реакцій.

Приклад практичної роботи є в підручнику, с. 290-291.

2. «Виконайте завдання»

Виконати завдання № 1, 2 на с. 286 підручника.

1. Напишіть рівняння реакцій, які відповідають перетворенням:

а) C → CO2→ ? → Na2CO3

б) ? → BaO → ? → BaSO4

в) NaOH → Na2CO3→ CO2 → MgCO3

г) Fe → FeCl3→ Fe (OH)3 → Fe (NO3)3

д) Ca → Ca(OH)2→ CaCl2 → CaCO3 → CaO → Ca(NO3 )2

2. У схемі перетворень

речовинами X1 i Х2 є:

а) Ca (OH)2і CaCO3;

б) СаO і CaCO3;

в) Ca(OH)2і СаО;

г) СаО і CO2.

Обчисліть об’єм CO2, необхідний для проведення другої реакції (н. у.), якщо маса кальцію, що прореагував, дорівнює 10 г.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЯ РОБОТА

«Виконайте завдання»

Виконання завдання № 4 на с. 287 підручника.

Покажіть із допомогою рівнянь реакцій, як, маючи у своєму розпорядженні мідний купорос та інші необхідні реактиви:

а) одержати блакитний осад;

б) перетворити блакитний осад на чорний, а із останнього одержати синій розчин;

в) із чорного осаду одержати червону мідь;

г) із синього розчину виділити червону мідь. Спробуйте виконати ці перетворення в шкільній лабораторії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити