Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 64. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «ВЛАСТИВОСТІ ТА СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ОКСИДІВ, ОСНОВ, КИСЛОТ ТА СОЛЕЙ»

Цілі: систематизувати знання учнів з теми «Властивості та способи одержання оксидів, основ, кислот і солей»; підготувати учнів до контрольної роботи.

Очікувані результати: учень опанував матеріал теми «Властивості та способи одержання оксидів, основ, кислот і солей» та застосовує знання на практиці.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності основ, кислот і солей у воді; ряд активності металів.

Базові поняття уроку: неорганічна речовина, оксид, кислота, основа, луг, нерозчинна основа, середня сіль, реакція нейтралізації, ряд активності металів, індикатор, генетичний зв'язок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з класом (опитування)

Теми для обговорення з учнями:

1) Класифікація неорганічних речовин. Склад оксидів, основ, кислот і середніх солей.

2) Фізичні та хімічні властивості оксидів, основ, кислот і солей.

3) Методи одержання оксидів, основ, кислот і солей.

3. Розв'язування вправ

Робота біля дошки.

Вправа 1. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення, та вкажіть умови їх перебігу:

а) Na2O → NaOH → NaCl → NaNO3

б) Al (OH)3→ Al2O3 → AlCl3 → Al (NO3)3

в)

г) фосфор → фосфор (V) оксид → ортофосфатна кислота → кальцій ортофосфат;

д) гідроген пероксид → кисень → сульфур (IV) оксид → сульфур (VI) оксид → сульфатна кислота → ферум(ІІІ) сульфат.

Вправа 2. Запропонуйте ланцюг перетворень і складіть відповідні молекулярні рівняння реакцій за такою схемою:

Вправа 3. У пакеті міститься суміш цинкових і мідних ошурок. Як хімічним способом розділити ці речовини? Запишіть рівняння реакції, що відбулась.

Задача 1. Яка маса алюміній оксиду утвориться під час нагрівання алюміній гідроксиду, одержаного за реакцією 42,6 г алюміній нітрату з необхідною кількістю розчину лугу?

Задача 2. На згоряння 0,4 г двовалентного металу витрачається 0,16 г кисню. Визначте метал.

Завдання для допитливих

Учитель разом з учнями вибірково розбирає завдання з рубрики «Для допитливих», с. 287-288.

1. Речовина А, з’єднуючись із водою, утворює речовину В, яка забарвлює фенолфталеїн у малиновий колір. Речовина В реагує із сульфатною кислотою з утворенням солі, яка забарвлює полум’я в жовтий колір. Назвіть речовини А, Б, В і напишіть рівняння згаданих тут реакцій.

2. Учневі запропоновано чотири зразки твердих речовин: соду (натрій карбонат), крейду, натрій сульфат і гіпс (основна частина — кальцій сульфат). Чи можна розпізнати ці речовини, маючи воду й нітратну кислоту? Відповідь обґрунтуйте.

3. Маючи у своєму розпорядженні лише воду, крейду, кухонну сіль та продукти їх реакцій, отримайте не менш ніж 10 різних неорганічних сполук (вибір процесів необмежений).

4. Є п’ять пробірок, які містять розчини хлоридної кислоти, кальцій хлориду, арґентум нітрату, калій карбонату й натрій гідроксиду. Як, не використовуючи інших реактивів, з’ясувати, в якій пробірці міститься кожна речовина?

5. До складу свинцевих білил, які використовують у живопису, входить плюмбум гідроксокарбонат Pb3 (OH)2 (CO3 )2. З часом під дією гідроген сульфіду, який міститься в повітрі, він темнішає, перетворюючись на плюмбум сульфід. Напишіть рівняння цієї реакції. Запропонуйте хімічну реакцію, з допомогою якої можна «поновити» картину, усунувши чорний плюмбум сульфід.

6. В епсомської солі багато імен: англійська сіль, гірка сіль, епсолій, зиландит, магнезія сірчанокисла, рейхардит, магній сульфат. Гіркота морської води пояснюється наявністю цієї солі, медики її використовують як сольове проносне в разі отруєнь. Напишіть п’ять-шість рівнянь реакцій одержання цієї солі.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Повторити матеріал попереднього уроку.

♦ Підготуватися до контрольної роботи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити