Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 65. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ВЛАСТИВОСТІ ТА СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ОКСИДІВ, ОСНОВ, КИСЛОТ І СОЛЕЙ»

Цілі: перевірити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Властивості та способи одержання оксидів, основ, кислот і солей».

Очікувані результати: учень демонструє вміння самостійно використовувати здобуті знання на практиці, виконує завдання різного рівня складності.

Тип уроку: перевірка знань і вмінь.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності основ, кислот і солей у воді, ряд активності металів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1 Приклад контрольної роботи

1. Дайте визначення термінам: реакція нейтралізації, індикатор.

2. Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння:

а) CaO + SO3

б) ZnO + HNO3

в) Mg + HCl →

г) Na2O + H2O →

д) NaNO3 + KOH →

3. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення, та вкажіть умови їх перебігу:

а) Ca → CaO → Ca (OH)2→ CaCO3

б) S → SO3 → H2SO4→ K2SO4

4. Розв’яжіть задачу.

У результаті взаємодії 14,6 г суміші цинку та цинк оксиду з достатньою кількістю хлоридної кислоти виділилося 2,24 л водню (н. у.). Яка маса цинк хлориду утворилась?

2. Додаткові завдання

1. З якими із перелічених речовин реагує оксид кальцію:

CO4, BaO, H4O, NaOH, H4SO4, NaCl, H4S, P4O5?

2. Закінчіть рівняння реакції нейтралізації:

1) ... +... = Na2SO4 + H2O

2) ... +... = Ca(NO3)2 + H2O

3) ... +... = CuCl2 + H2O

4) ... +... = Аl2 (SO4)3 + H2O

3. Отримайте сульфід купруму із металічної міді двома способами.

4. Суміш оксиду кальцію і карбонату кальцію масою 0,2 кг обробили надлишком розчину азотної кислоти. В результаті реакції виділився газ об’ємом 112 мл (н. у.). Визначить масову частку оксиду кальцію в суміші.

III. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити