Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Дата

Тема уроку

Кількість

годин

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

1


Хімічний елемент. Хімічна формула. Відносна атомна маса


2


Відносна молекулярна маса. Масова частка елементу в речовині


3


Хімічні реакції. Розчини


Тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома


4


Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів


5


Поняття про лужні метали, інертні гази та галогени


6


Періодичний закон Д. І. Менделєєва


7


Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва


8


Розв’язування задач і вправ на тему «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва»


9


Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне число. Нуклонне число


10


Хімічний елемент. Нукліди. Ізотопи. Відносна атомна маса


11


Розв’язування задач і вправ на тему «Будова атома й атомного ядра. Ізотопи»


12


Стан електронів у атомі


13


Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20. Електронні та графічні електронні формули


14


Розв’язування задач і вправ на тему «Будова електронних оболонок атомів»


15


Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома


16


Розв’язування задач і вправ на тему «Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів»


17


Властивості хімічних елементів та їх сполук залежно від розташування в періодичній системі й будови атома. Сучасне формулювання періодичного закону


18


Розв’язування задач і вправ на тему «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома». Характеристика хімічних елементів малих періодів за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома


19


Тематичне оцінювання з теми «Періодичний закон і періодична система Д. І. Менделєєва. Будова атома»


20


Аналіз контрольної роботи. Значення періодичного закону. Життя та діяльність Д. І. Менделєєва


Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

21


Ковалентний полярний і неполярний зв’язок


22


Розв’язування задач і вправ на тему «Ковалентний зв’язок»


23


Йонний зв’язок


24


Розв’язування задач і вправ на тему «Йонний зв’язок»


25


Ступінь окиснення


26


Розв’язування задач і вправ на тему «Ступінь окиснення»


27


Кристалічні ґратки


28


Розв’язування задач і вправ на тему «Хімічний зв’язок. Будова речовини»


29


Тематичне оцінювання з теми «Хімічний зв’язок. Будова речовини»


30


Аналіз контрольної роботи


Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами


31


Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини


32


Розв’язування задач і вправ на тему «Кількість речовини»


33


Молярна маса


34


Розв’язування задач і вправ на тему «Молярна маса»


35


Закон Гей-Люссака. Закон Авогадро. Молярний об’єм газів


36


Розв’язування задач і вправ на тему «Молярний об’єм»


37


Відносна густина газу. Другий наслідок із закону Авогадро


38


Розв’язування задач і вправ на тему «Відносна густина газу»


39


Розв’язування задач і вправ на тему «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»


40


Тематичне оцінювання з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»


41


Аналіз контрольної роботи


42


Навчаємося розв’язувати задачі за хімічними рівняннями


Тема 4. Основні класи неорганічних сполук


43


Класифікація неорганічних сполук. Оксиди, їхній склад, назви та класифікація


44


Кислоти, їхній склад, назви та класифікація


45


Основи, їхній склад, назви та класифікація. Амфотерні гідроксиди


46


Солі (середні), їхній склад і назви


47


Розв’язування задач і вправ на тему «Класифікація неорганічних речовин, їхній склад і номенклатура»


48


Тематичне оцінювання з теми «Класифікація неорганічних речовин, їхній склад і номенклатура»


49


Аналіз контрольної роботи


50


Фізичні й хімічні властивості оксидів


51


Одержання оксидів. Оксиди у природі, їх застосування. Розрахунки за хімічними рівняннями


52


Вивчаємо основи, їхні фізичні й хімічні властивості


53


Амфотерні гідроксиди


54


Одержання основ. Їх поширення у природі й застосування


55


Вивчаємо кислоти, їхні фізичні й хімічні властивості


56


Одержання й застосування кислот. Кислоти в природі


57


Розв’язування задач і вправ на тему «Властивості та використання оксидів, основ і кислот»


58


Солі. Їхні фізичні й хімічні властивості


59


Одержання солей. Застосування. Солі в природі


60


Розв’язування задач і вправ на тему «Властивості та використання оксидів, основ, кислот і солей»


61


Практична робота «Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук»


62


Генетичний зв’язок між оксидами, кислотами, основами та солями


63


Практична робота «Розв’язування експериментальних задач»


64


Розв’язування задач і вправ на тему «Властивості та способи одержання оксидів, основ, кислот та солей»


65


Тематичне оцінювання з теми «Властивості та способи одержання оксидів, основ, кислот і солей»
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити