Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 7. ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Цілі: ознайомити учнів зі структурою періодичної системи хімічних елементів; систематизувати знання про періодичність змін властивостей хімічних елементів.

Очікувані результати: учень вільно користується періодичною системою хімічних елементів та отримує загальну інформацію про хімічний елемент.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва (довга та коротка форми).

Базові поняття уроку: період (малий, великий), група, підгрупа (головна, побічна), хімічний елемент, відносна атомна маса, порядковий номер елемента.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Бесіда з класом

1. У чому полягає суть поняття «періодичність»?

2. Ким та коли був відкритий періодичний закон?

3. Сформулюйте періодичний закон.

4. Що є графічним відображенням періодичного закону?

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вивчення структури періодичної системи дає змогу отримувати загальну інформацію про хімічні елементи та будову їхніх атомів. Як саме цю інформацію отримати, ми розглянемо на цьому уроці.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з Періодичною системою хімічних елементів

Періодична система хімічних елементів є графічним відображенням періодичного закону.

У ній розміщена загальна інформація про всі відкриті хімічні елементи. Інформація про кожен елемент розміщена у спеціальних клітинках.

Складовими періодичної системи є періоди та групи.

ü Період — це горизонтальний ряд елементів, що починається лужним металом і закінчується інертним газом.

Примітка! Перший період починається з Гідрогену.

Періоди позначають арабськими цифрами.

ü Група — вертикальний ряд елементів, який містить подібні за властивостями елементи. Групи позначають римськими цифрами.

Кожна група складається з підгруп: головної (а) та побічної (b).

В окрему групу виділені лантаноїди та актиноїди.

Властивості атомів хімічних елементів закономірно змінюються.

Властивості

у головних підгрупах

у періодах

Металічні

посилюються ↓

посилюються ←

Неметалічні

посилюються ↑

посилюються →

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Виконання вправ

1. Назвіть елементи, які розміщені:

а) у 2-му періоді, ІVа групі;

б) у 3-му періоді, ІІІа групі;

в) у 5-му періоді, Vb групі.

2. Відносна молекулярна маса оксиду елемента ІІа групи становить 40. Назвіть цей елемент.

3. Відносна молекулярна маса леткої водневої сполуки Гідрогену з елементом VІа групи становить 34. Визначте хімічний елемент.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 2 підручника.

♦ «Виконайте завдання»: № 1-7.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити