Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 8. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА»

Цілі: систематизувати знання учнів з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва».

Очікувані результати: учень чітко формулює періодичний закон та розуміє його суть; уміє користуватися періодичною системою хімічних елементів.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва (довга та коротка форми).

Базові поняття уроку: періодичний закон, періодичність, період (малий, великий), група, підгрупа (головна, побічна), хімічний елемент, відносна атомна маса, порядковий номер елемента.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Багато інформації про будову атома можна знайти в періодичній системі хімічних елементів. Ця інформація допомагає характеризувати атом і прогнозувати його властивості.

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Бліцопитування

1. На які дві великі групи поділяють усі хімічні елементи?

2. Назвіть лужні, лужноземельні, інертні елементи та галогени. Що об’єднує ці хімічні елементи в окремі групи?

3. У чому полягає суть поняття «періодичність»?

4. Сформулюйте періодичний закон.

5. Охарактеризуйте будову періодичної системи хімічних елементів. Яку інформацію про хімічний елемент ми можемо з неї отримати?

6. Як змінюються властивості атомів хімічних елементів у групах і періодах?

3 Виконання вправ

Один учень працює біля дошки.

Вправа 1. Користуючись періодичною системою хімічних елементів, напишіть формулу вищого оксиду, формулу леткої водневої сполуки (якщо вона існує) і вкажіть порядковий номер, період, групу, підгрупу та належність до металів чи неметалів для таких елементів:

Натрій_____________________________________________

Магній_____________________________________________

Алюміній___________________________________________

Карбон_____________________________________________

Силіцій_____________________________________________

Фосфор____________________________________________

Сульфур____________________________________________

Хлор_______________________________________________

Вправа 2. Оксид хімічного елемента І групи головної підгрупи має відносну молекулярну масу 62. Назвіть хімічний елемент, складіть формулу його гідроксиду.

Вправа 3. Назвіть хімічний елемент за такими даними: розташований у ІV групі головній підгрупі, масова частка Оксигену у вищому оксиді дорівнює 72,72 %.

Вправа 4. Розташуйте хімічні елементи за порядком посилення металічних властивостей:

а) N, O, Be, F, Li;

б) Se, Te, O, S, Po;

в) Mg, Na, P, Cl, Al.

Вправа 5. Установіть відповідність між вищими оксидами хімічних елементів і їхньою відносною молекулярною масою:

Вищий оксид елементу  Відносна молекулярна маса

1) Калію    а) 102

2) Алюмінію     б) 44

3) Карбону     в) 40

4) Магнію    г) 94

       д) 90

Вправа 6. Установіть відповідність між леткими водневими сполуками хімічних елементів і їхньою відносною молекулярною масою:

Летка воднева сполука елементу Відносна молекулярна маса

1) Оксигену     а) 34

2) Фосфору     б) 16

3) Карбону     в) 18

4) Флуору    г) 20

      д) 19

Вправа 7. Установіть послідовність зростання металічних властивостей атомів елементів:

а) Калій;    в) Натрій;

б) Магній;    г) Алюміній.

Вправа 8. Установіть послідовність зростання неметалічних властивостей атомів елементів:

а) S; в) O;

б) Se; г) F.

Вправа 9. Визначте елемент і розрахуйте відносну молекулярну масу вищого оксиду і леткої водневої сполуки, до складу яких входить елемент ІІІ періоду VI групи головної підгрупи.

Вправа 10. Назвіть елемент, що має формулу леткої водневої сполуки RH3, і утворює вищий оксид з відносною молекулярною масою 142, вкажіть його положення у періодичній системі: період, групу, підгрупу. Напишіть рівняння реакцій цього оксиду з водою. У який колір забарвиться універсальний індикатор в отриманому розчині?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Повторити матеріал попередніх уроків (§ 2).

♦ Розв’яжіть задачу. Хімічний елемент утворює з Гідрогеном сполуку складу RH3, масова частка Гідрогену в якій становить 8,82 %. Назвіть цей хімічний елемент.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити