Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 9. БУДОВА АТОМА. СКЛАД АТОМНИХ ЯДЕР. ПРОТОННЕ ЧИСЛО. НУКЛОННЕ ЧИСЛО

Цілі: систематизувати знання учнів про атоми та молекули; розглянути різні теорії будови атома; сформувати вміння визначати кількість протонів, нейтронів та електронів у атомі, використовуючи Періодичну систему.

Очікувані результати: учень характеризує будову атома, визначає кількість нуклонів (протонів, нейтронів) в атомному ядрі та кількість електронів, що обертається навколо нього.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: плакат «Будова атома», Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Базові поняття уроку: атом, молекула, атомне ядро, протон, нейтрон, нуклон, електрон, протонне число, нуклонне число.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда з класом

1. З яких частинок може складатися речовина?

2. Яку частинку ми називаємо молекулою?

3. Що таке атом і яка його будова?

4. Чи має атом заряд?

5. Яку інформацію про будову атома ми можемо отримати з порядкового номера хімічного елемента?

V. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вивчення будови атома відіграє важливу роль у пізнанні матеріального світу, дослідженні будови та властивостей речовин.

VІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Моделі будови атома

Характеристика складових частин атома

Робота з підручником

Учні ознайомлюються з текстом на с. 21-22 і табл. 2, а потім по пам’яті заповнюють таблицю в зошитах:

Назва частини

Символ

Відносна маса

Відносний заряд

Атомне ядро

Протон

Р+

1

+1

Нейтрон

n0

1

0

Електрон

ē

0

-1

Протонне число показує кількість протонів у атомному ядрі.

Нуклонне число (А) показує кількість нуклонів (протонів і нейтронів) у атомному ядрі.

Кількість нейтронів можна визначити за формулою:

N (n0 ) = A - Z.

Робота з підручником. Учні ознайомлюються з текстом на с. 23-25 «Як порахувати кількість частинок в атомі?», виконують завдання на с. 25.

VII. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Виконання вправи

Один учень працює біля дошки.

Заповніть таблицю:

Хімічний елемент

Кількість у атомі

Назва елемента

Символ

Порядковий номер

Нуклонне число

Протонів

Електронів

Нейтронів

Оксиген16
Сульфур32


35

80
VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 3 підручника.

♦ Відповісти на запитання «Перевірте свої знання».

♦ «Виконайте завдання»: № 1-7.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити