Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ

УРОК 1. ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ. ХІМІЧНА ФОРМУЛА. ВІДНОСНА АТОМНА МАСА

УРОК 2. ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА. МАСОВА ЧАСТКА ЕЛЕМЕНТУ В РЕЧОВИНІ

УРОК 3. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ. РОЗЧИНИ

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 4. ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО СПОСОБИ КЛАСИФІКАЦІЇ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

УРОК 5. ПОНЯТТЯ ПРО ЛУЖНІ МЕТАЛИ, ІНЕРТНІ ГАЗИ ТА ГАЛОГЕНИ

УРОК 6. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

УРОК 7. ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

УРОК 8. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА»

УРОК 9. БУДОВА АТОМА. СКЛАД АТОМНИХ ЯДЕР. ПРОТОННЕ ЧИСЛО. НУКЛОННЕ ЧИСЛО

УРОК 10. ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ. НУКЛІДИ. ІЗОТОПИ. ВІДНОСНА АТОМНА МАСА

УРОК 11. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «БУДОВА АТОМА Й АТОМНОГО ЯДРА. ІЗОТОПИ»

УРОК 12. СТАН ЕЛЕКТРОНІВ У АТОМІ

УРОК 13. БУДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ № 1-20. ЕЛЕКТРОННІ ТА ГРАФІЧНІ ЕЛЕКТРОННІ ФОРМУЛИ

УРОК 14. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «БУДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК АТОМІВ»

УРОК 15. ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ БУДОВИ АТОМА

УРОК 16. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ ВІД ПЕРІОДИЧНОЇ ЗМІНИ ЕЛЕКТРОННИХ СТРУКТУР АТОМІВ»

УРОК 17. ВЛАСТИВОСТІ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХ СПОЛУК ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗТАШУВАННЯ В ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ Й БУДОВИ АТОМА. СУЧАСНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ

УРОК 18. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА». ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛИХ ПЕРІОДІВ ЗА ЇХНІМ МІСЦЕМ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ТА БУДОВОЮ АТОМА

УРОК 19. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА»

УРОК 20. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ. ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 21. КОВАЛЕНТНИЙ ПОЛЯРНИЙ І НЕПОЛЯРНИЙ ЗВ'ЯЗОК

УРОК 22. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «КОВАЛЕНТНИЙ ЗВ'ЯЗОК»

УРОК 23. ЙОННИЙ ЗВ'ЯЗОК

УРОК 24. РОВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «ЙОННИЙ ЗВ'ЯЗОК»

УРОК 25. СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ

УРОК 26. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ»

УРОК 27. КРИСТАЛІЧНІ ҐРАТКИ

УРОК 28. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК. БУДОВА РЕЧОВИНИ»

УРОК 29. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК. БУДОВА РЕЧОВИНИ»

УРОК 30. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 31. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. МОЛЬ — ОДИНИЦЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ

УРОК 32. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ»

УРОК 33. МОЛЯРНА МАСА

УРОК 34. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «МОЛЯРНА МАСА»

УРОК 35. ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА.ЗАКОН АВОГАДРО. МОЛЯРНИЙ ОБ'ЄМ ГАЗІВ

УРОК 36. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «МОЛЯРНИЙ ОБ'ЄМ»

УРОК 37. ВІДНОСНА ГУСТИНА ГАЗУ. ДРУГИЙ НАСЛІДОК ІЗ ЗАКОНУ АВОГАДРО

УРОК 38. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «ВІДНОСНА ГУСТИНА ГАЗУ»

УРОК 39. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ»

УРОК 40. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ»

УРОК 41. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

УРОК 42. НАВЧАЄМОСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 43. КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ОКСИДИ, ЇХНІЙ СКЛАД, НАЗВИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

УРОК 44. КИСЛОТИ, ЇХНІЙ СКЛАД, НАЗВИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

УРОК 45. ОСНОВИ, ЇХНІЙ СКЛАД, НАЗВИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ. АМФОТЕРНІ ГІДРОКСИДИ

УРОК 46. СОЛІ (СЕРЕДНІ), ЇХНІЙ СКЛАД І НАЗВИ

УРОК 47. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН, ЇХНІЙ СКЛАД І НОМЕНКЛАТУРА

УРОК 48. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН, ЇХНІЙ СКЛАД І НОМЕНКЛАТУРА»

УРОК 49. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

УРОК 50. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ

УРОК 51. ОДЕРЖАННЯ ОКСИДІВ. ОКСИДИ У ПРИРОДІ, ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ

УРОК 52. ВИВЧАЄМО ОСНОВИ, ЇХНІ ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

УРОК 53. АТМОСФЕРНІ ГІДРОКСИДИ

УРОК 54. ОДЕРЖАННЯ ОСНОВ. ЇХ ПОШИРЕННЯ У ПРИРОДІ Й ЗАСТОСУВАННЯ

УРОК 55. ВИВЧАЄМО КИСЛОТИ, ЇХНІ ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

УРОК 56. ОДЕРЖАННЯ Й ЗАСТОСУВАННЯ КИСЛОТ. КИСЛОТИ В ПРИРОДІ

УРОК 57. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОКСИДІВ, ОСНОВ І КИСЛОТ»

УРОК 58. СОЛІ. ЇХНІ ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

УРОК 59. ОДЕРЖАННЯ СОЛЕЙ. ЗАСТОСУВАННЯ. СОЛІ В ПРИРОДІ

УРОК 60. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОКСИДІВ, ОСНОВ, КИСЛОТ І СОЛЕЙ»

УРОК 61. ПРАКТИЧНА РОБОТА «ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВНИХ КЛАСІВ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК»

УРОК 62. ГЕНЕТИЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ ОКСИДАМИ, КИСЛОТАМИ, ОСНОВАМИ ТА СОЛЯМИ

УРОК 63. ПРАКТИЧНА РОБОТА «РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ»

УРОК 64. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «ВЛАСТИВОСТІ ТА СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ОКСИДІВ, ОСНОВ, КИСЛОТ ТА СОЛЕЙ»

УРОК 65. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ВЛАСТИВОСТІ ТА СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ОКСИДІВ, ОСНОВ, КИСЛОТ І СОЛЕЙ»

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити