Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 11. СТАН ЕЛЕКТРОНА В АТОМІ. ЕЛЕКТРОННІ ОРБІТАЛІ. СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОЇ ОБОЛОНКИ АТОМІВ

Навчально-освітня мета: сформувати уявлення учнів про електрон, електронну орбіталь, форми руху електрона, електронні родини елементів; сформувати вміння визначати кількість електронів на енергетичному рівні, розміщення електронів на підрівнях та енергетичних рівнях у атомі.

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, демонстрація моделей різних форм руху електронів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Яка роль електрона в атомі?

♦ Чому за такої незначної маси ця частинка обумовлює все різноманіття хімічних процесів?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Електрон — елементарна негативно заряджена частинка, яка входить до складу атома. Маса електрона дорівнює 1/1836 маси протона.

Рух електрона в атомі підкоряється законам квантової механіки, за якими електрон водночас є матеріальною точкою і хвилею.

ü Атомна орбіталь — це простір, де найбільш імовірне перебування електрона.

ü Енергетичний рівень — формують електрони з однаковим або майже однаковим запасом енергії. Номер періоду співпадає з кількістю енергетичних рівнів у атома.

Чим ближче до ядра розміщені електрони, тим вищою енергією вони характеризуються. Перехід електронів на віддаленіші орбіталі називають збудженим станом атома.

ü Спін електрона — стан електрона в атомі, позначають ↑.

Є паралельний ↑↑ та антипаралельний ↑↓. Найбільш енергетично вигідно, коли два електрони на одній орбіталі мають антипаралельний спін.

Форми руху електронів — форми електронних орбіталей (демонстрація моделей орбіталей електронів)

Назва

Форма руху (орбіталь) електрона

Максимальна кількість на енергетичному підрівні

Розміщення елементів у періодичній системі з такою орбіталлю електронів

Назва родини хімічних елементів, які мають електрони

s

Електрони обертаються по сфері

2

ІА-ІІА підгрупи

Родина s-елементів

p

Електрони обертаються по правильній вісімці

6

ІІІА-VIIIA підгрупи

Родина p-елементів

d

Електрони обертаються по двох взаємно перпендикулярних вісімках

10

ІБ-VІІІБ підгрупи

Родина d-елементів

f

Електрони мають складну конфігурацію

14

Елементи лантаноїди й актиноїди

Родина f-елементів

Кількість електронів на одному енергетичному рівні розраховують за формулою N = 2n2, де N — це кількість електронів на одному енергетичному рівні, а n — номер енергетичного рівня.

Отже, на першому енергетичному рівні максимальна кількість електронів дорівнює 2, на другому — 8, на третьому — 18.

Кількість енергетичних рівнів дорівнює номеру періоду.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Розподіліть символи хімічних елементів у таблиці залежно від їхньої приналежності певній електронній родині:

Mo, Cs, Pb, Cu, Md, Ca, Mn, Pu

Родина s-елементів

Родина p-елементів

Родина d-елементів

Родина f-елементів

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити