Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 13. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ БУДОВОЮ ЕЛЕКТРОННОЇ ОБОЛОНКИ ТА СТРУКТУРОЮ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ

Навчально-освітня мета: довести наявність взаємозв'язку між положенням елемента в періодичній системі та будовою його атома; відкоригувати вміння учнів зі встановлення кількості енергетичних рівнів у атомі залежно від його положення в періодичній системі, уміння визначати кількість електронів на кожному енергетичному рівні, встановлювати приналежність елемента до певної родини елементів; удосконалювати вміння зі складання графічної, електронної формули та формули електронної оболонки для атомів № 1-20.

Тип уроку: узагальнення та корекції знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

♦ Де розташований електрон у атомі, яка його маса й заряд?

♦ Чому електрон вважають і матеріальною точкою, і хвилею?

♦ Як називають рух електрона навколо своє осі?

♦ Які існують форми руху електронів?

♦ Яка максимальна кількість різних видів електронів на підрівні?

♦ Як визначити приналежність хімічного елемента до певної родини хімічних елементів?

♦ За якою формулою можна розрахувати кількість електронів на енергетичному рівні?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Як за електронною формулою елемента визначити хімічний елемент?

ІV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ (ВАРІАНТИ БЛОКІВ ЗАВДАНЬ З ТЕМИ — НА КОЖНІЙ ПАРТІ)

1. Намалюйте форму атомної орбіталі для таких електронів:

а) s-електрони;

б) p-електрони;

в) d-електрони.

2. Підпишіть назви енергетичних підрівнів, укажіть максимальну кількість електронів на кожному з них, заповніть кожний енергетичний рівень відповідною кількістю електронів:

3. Складіть формулу електронної оболонки, графічну та електронну формули для елемента № 11.

4. Установіть відповідність між хімічним елементом і його приналежністю до електронної родини.

Хімічний елемент

Електронна родина

а) U

1) s

б) Se

2) р

в) Mn

3) d

г) Na

4) f

5. Установіть відповідність між електронною формулою й атомом елемента.

а) 1S22S22 p3

1) Al

б) 1S22S22 p6

2) Mg

в) 1S22S22 p63s1

3) N

г) 1S22S22 p63s23 p1

4) Na


5) Ne

6. Установіть відповідність між хімічним елементом та кількістю енергетичних рівнів і електронів.

a) Cа

1) 1

б) С

2) 2

в) S

3) 3

г) He

4) 4


5) 5

7. Установіть послідовність збільшення кількості електронів на зовнішньому енергетичному рівні в таких хімічних елементів:

а) Br;

б) Te;

в) P;

г) Al.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Самостійна робота

Накресліть таблицю й заповніть її згідно з вашим варіантом.

I варіант — Na

II варіант — S

III варіант — C

IV варіант — Ca

Символ елемента


Кількість електронів


s-, p-, d-, f-елемент


Порядковий номер


Кількість нейтронів


Формула вищого оксиду


Кількість протонів


Номер групи (головна чи побічна)


Формула сполуки з Гідрогеном


Кількість енергетичних рівнів


Номер періоду (великий чи малий)


Електронна формула


VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити