Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 14. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ БУДОВОЮ ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК І ВЛАСТИВОСТЯМИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. ПОНЯТТЯ ПРО РАДІУС АТОМА

Навчально-освітня мета: сформувати поняття атомного радіуса, його збільшення по групах періодичної системи та зменшення по періодах; довести залежність між атомним радіусом та активністю елемента; продовжувати вдосконалювати вміння зі складання електронних та графічних формул атомів і формул електронної оболонки.

Тип уроку: комбінований, набуття нових знань та узагальнення й корекція вивченого матеріалу.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фронтальна бесіда

На одному з попередніх уроків ви спостерігали взаємодію лужних металів з водою. Який метал реагував активніше? Так, калій. На сьогоднішньому уроці ми з’ясуємо, чому так відбувалося. Чому після аварії на Чорнобильській атомній станцій різко збільшилася захворюваність населення на хвороби кісток і зубів?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Атомний радіус — це відстань між центром ядра та зовнішнім енергетичним рівнем.

Зі схеми видно, що по групі (фрагмент групи Li — Na — K) атомний радіус збільшується внаслідок збільшення кількості енергетичних рівнів. Водночас зменшуються сили притягання між ядром і електронами зовнішнього енергетичного рівня, внаслідок чого електрони легше відриваються, і тому хімічна активність посилюється зі збільшенням порядкового номера в групі. Доказом цього є взаємодія лужних металів з водою. Який метал реагував бурхливіше?

Чому? Якщо простежити аналогічну зміну в ІІ групі, то ви самі можете зробити висновок про те, який метал активніший — кальцій чи стронцій. Так, стронцій, тому що в нього більший атомний радіус. Отже, стає зрозумілим, чому після аварії на Чорнобильській атомній станції в населення збільшилася захворюваність кістково-опорного апарату. Кальцій із кісток витісняється більш активним радіоактивним Стронцієм, який утворився внаслідок аварії на Чорнобилі.

Згідно зі схемою на дошці, кількість енергетичних рівнів у елементів одного періоду однакова (фрагмент періоду Li — Be — B). Чи однаковий при цьому радіус цих елементів? Ні, зі збільшенням порядкового номера елементів у періоді атомний радіус зменшується, тому що збільшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні, а тому збільшуються кулонівські сили електростатичної взаємодії протилежних зарядів між ядром та електронами.

По групах і періодах закономірно змінюються й інші властивості елементів та їх сполук.

Блок-схема на дошці

Властивість

Визначення

Зміна по періоду →

Зміна по трупів↓

Металічні

Це елементи, в атомів яких 1-3 електрони на зовнішньому енергетичному рівні, й атоми здатні легко їх віддавати

Зменшуються, тому що збільшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

Збільшуються, тому що збільшується атомний радіус

Неметалічні

Елементи, в атомів яких від 3-х і більше електронів на зовнішньому енергетичному рівні, й атоми здатні легко приєднувати електрони

Збільшуються, тому що збільшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

Зменшуються, тому що збільшується атомний радіус

Основні

Сполуки з Оксигеном — основні оксиди, гідрати оксидів — основи

Зменшуються, тому що зменшуються металічні властивості

Збільшуються

Кислотні

Сполуки з Оксигеном — кислотні оксиди, гідрати оксидів — кислоти

Збільшуються, тому що збільшуються не- металічні властивості

Зменшуються

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розташуйте елементи за порядком збільшення атомного радіуса:

а) Ca;

б) Sr;

в) Ba;

г) Be;

Д) Mg.

2. Розташуйте елементи за порядком збільшення атомного радіуса:

а) Na;

б) Si;

в) Al;

г) Mg.

Д) P.

3. Розташуйте елементи за порядком зменшення металічних властивостей:

а) Ba;

б) Ca;

в) Ве;

г) Mg;

Д) Sr.

4. Розташуйте елементи за порядком зменшення металічних властивостей:

а) Na;

б) Mg;

в) Al;

г) P;

Д) Si.

5. Розташуйте елементи за порядком зменшення неметалічних властивостей:

а) B;

б) C;

в) O;

г) N;

Д) F.

6. Розташуйте елементи за порядком зменшення неметалічних властивостей:

а) Si

б) C;

в) Ge;

г) Sn;

Д) Pb.

7. Розташуйте елементи за порядком зменшення основних властивостей:

а) К;

б) Ca;

в) Ti;

г) Sc;

Д) V.

8. Розташуйте елементи за порядком збільшення основних властивостей:

а) B;

б) Tl;

в) Al;

г) In;

Д) Ga.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити