Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 15. ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ № 1 -20 ЗА ЇХНІМ МІСЦЕМ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ТА БУДОВОЮ АТОМА

Навчально-освітня мета: навчити характеризувати хімічний елемент № 1-20 за його положенням у періодичній системі та будовою атома; продовжувати формувати розуміння причини періодичності, залежності властивостей від положення елемента в періодичній системі та будови його атома; розвивати вміння зі складання графічних та електронних формул атомів, порівнювати елементи по групах та періодах.

Тип уроку: комбінований, набуття нових знань та узагальнення й корекція вивченого матеріалу.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чи можна на основі раніше вивченого матеріалу охарактеризувати елемент за будовою його атома та положенням у періодичній системі?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

План характеристики елемента за місцем у періодичній системі (на прикладі Натрію)

1. Положення в періодичній системі:

а) номер періоду (для Натрію — 3);

б) номер групи (для Натрію — 1);

в) головна чи побічна підгрупа (для Натрію — головна).

2. Будова атома:

а) заряд ядра (для Натрію +11);

б) кількість протонів, електронів, нейтронів (для Натрію — 11, 11, 23 - 11 = 12);

в) кількість енергетичних рівнів (для Натрію — 3);

г) електронна формула (для Натрію — 1s22s22р63в1).

3. Характер елемента та його сполук:

а) належить до металічних чи неметалічних (якщо на зовнішньому енергетичному рівні в атомі 1-3 електрони — металічний, більше за 3 — неметалічний. Натрій — металічний елемент);

б) характер оксиду — основний чи кислотний (якщо на першому місці в оксиді — метал, то оксид основний, якщо неметал — кислотний) (Na2O — основний оксид);

в) характер гідроксиду — основа чи кислота (якщо оксид основний, то йому відповідає основа, якщо кислотний, то кислота) (NаОН — основа).

4. Порівняння із сусідами по періоду та групі:

а) порівняння із сусідами по періоду (металічні властивості по періоду зменшуються, неметалічні збільшуються) (Натрій сильніше проявляє металічні властивості, ніж його сусід по періоду Магній);

б) порівняння із сусідами по групі (металічні властивості зверху вниз у групі збільшуються, зліва направо в періоді зменшуються) (Натрій проявляє сильніші металічні властивості, ніж його сусід по групі Літій, але слабші, ніж Калій).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

За планом характеристики хімічних елементів охарактеризуйте Хлор.

I. Положення в періодичній системі:

а) номер періоду__________________________________ ;

б) номер групи___________________________________ ;

в) головна чи побічна підгрупа (правильну відповідь підкресліть).

II. Будова атома:

а) заряд ядра____________________________________ ;

б) кількість протонів, електронів, нейтронів____________ ;

в) кількість енергетичних рівнів______________________ ;

г) електронна формула_____________________________ .

III. Характер елемента та його сполук:

а) належить до металічних чи неметалічних (правильну відповідь підкресліть);

б) характер оксиду — основний чи кислотний (правильну відповідь підкресліть);

в) характер гідроксиду — основа чи кислота (правильну відповідь підкресліть).

IV. Порівняння із сусідами по періоду й групі:

а) порівняння із сусідами по періоду:_________________ ;

б) порівняння із сусідами по групі:___________________ .

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити