Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 16. ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Навчально-освітня мета: продовжувати впровадження проектної діяльності на уроках хімії з метою оволодіння учнями вмінь з пошуку, класифікації та обробки інформації з певних питань, закріплення вмінь роботи над проектом та його захисту.

Тип уроку: захист проектів.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ

Приклади тем проектів, які можуть бути запропоновані учням заздалегідь:

✵ Життя та діяльність Дмитра Івановича Менделєєва.

✵ Д. І. Менделєєв в Україні.

✵ Відкриття періодичного закону: міфи та реальність.

✵ Хто був першим: доменделєєвські спроби класифікації хімічних елементів.

✵ Форми періодичних систем, які використовують у світі.

✵ Періодичний закон і сьогодення.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практичне використання знань з теми «Періодичний закон.

Будова атома» в нестандартних ситуаціях

1. Відгадайте елемент.

1) Це галоген, розташований у V періоді.

2) Найлегший лужний метал.

3) Для цього елемента Д. І. Менделєєв виправив відносну атомну масу.

4) Елемент VI групи, який ніколи не проявляє валентності, що дорівнює номеру групи.

5) Хімічний елемент з протонним числом 23.

6) Хімічний елемент з нуклонним числом 23.

7) Хімічний елемент, у якого 11 електронів.

8) Хімічний елемент, у якого 4 нейтрони.

9) Найбільш активний неметалічний елемент.

10) Найбільш активний металічний елемент.

11) Хімічний елемент, у якого 6s-електронів і 7p-електронів.

12) Елемент ІІ періоду, у якого 8 електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

2. Складіть формули речовин:

1) гафній сульфід__________________________________

2) кадмій гідроксид_________________________________

3) стронцій нітрид__________________________________

4) магній бромід____________________________________

5) кальцій арсенід__________________________________

6) купрум(ІІ) селенід_______________________________

Додаткові завдання

1. Напишіть графічну й електронну формули атомів елементів № 5, 12, 17.

2. Елемент розташований у ІІІ періоді, І групі головної підгрупи. Визначте цей елемент і підрахуйте кількість протонів і електронів у атомі цього елемента. Напишіть графічну й електронну формули атома цього елемента.

3. У невідомого елемента на третьому, останньому, шарі електронів удвічі більше, ніж на останньому шарі в атомі Магнію. Визначте невідомий елемент А. Напишіть графічну й електронну формули атома елемента А.

4. Відносна молекулярна маса вищого оксиду елемента IV групи дорівнює 44. Про який елемент ідеться? Металічні чи неметалічні властивості проявляє цей елемент? У яких двох елементів — сусідів по періоду й групі — ці властивості будуть менш яскраво виражені? Напишіть графічну й електронну формули атома цього елемента.

5. Відносна молекулярна маса леткої сполуки з Гідрогеном елемента VI групи дорівнює 34. Про який елемент ідеться? Яка формула й характер (основний чи кислотний) його вищого оксиду? Напишіть графічну й електронну формули атома цього елемента.

6. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атомі елемента А втричі більша, ніж у атомі Кальцію на зовнішньому енергетичному рівні. Електрони в атомі елемента А розташовані на трьох енергетичних рівнях. Визначте елемент А, запишіть формулу вищого оксиду цього елемента й гідроксиду, що йому відповідає, вкажіть характер цих сполук.

7. Назвіть елемент, що має формулу леткої сполуки з Гідрогеном RH2 і утворює вищий оксид з відносною молекулярною масою 127. Дайте характеристику цього елемента за планом:

1) Положення елемента в системі: період, група, підгрупа.

2) Кількість протонів, нейтронів, електронів.

3) Будова атома.

4) Кількість валентних електронів.

5) Металічний, неметалічний елемент.

6) s-, p-, d-елемент.

7) Формула вищого оксиду й гідрату, що йому відповідає, їхній характер (основний, амфотерний, кислотний).

8) Формула леткої сполуки з Гідрогеном.

9) Порівняння металічних (чи неметалічних) властивостей і радіуса атома елемента із сусідами по групі й періоду.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити