Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 17. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА»

Навчально-освітня мета: узагальнити й систематизувати знання з теми «Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома», відкоригувати набуті в темі вміння та навички, сприяти свідомому розумінню причин періодичності, фізичного змісту чисел періодичної системи, вмінню прогнозувати властивості сполук елементів за положенням хімічних елементів у періодичній системі Д. І. Менделєєва.

Тип уроку: узагальнення та корекції вивченого матеріалу.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Що потрібно повторити й узагальнити, щоб виконати на наступному уроці контрольну роботу з високими результатами?

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

♦ Чим відрізняється формулювання періодичного закону за Д. І. Менделєєвим та сучасне формулювання закону?

♦ У чому полягає фізичний зміст періодичного закону?

♦ Яку структуру має періодична система?

♦ У чому полягає фізичний зміст чисел періодичної системи?

♦ Яку будову має атом?

♦ У чому причина періодичності?

♦ Як змінюються по групах та періодах атомний радіус, металічні й неметалічні властивості?

Дидактичні вправи з теми (блок завдань за темою — на кожну парту)

1. Установіть відповідність між положенням у періодичній системі та сукупністю елементів.

Положення в таблиці

Сукупність елементів

а) Головна підгрупа І групи

1) Mg — Sr

б) Головна підгрупа ІІ групи

2) Li — K

в) Головна підгрупа IV групи

3) S — Te

г) Головна підгрупа VІ групи

4) Zn — Hg

5) C — Sn

2. Заповніть пропуски у формулі електронної оболонки атома Магнію, закінчіть графічну та електронну формули:

Формула електронної оболонки:

Електронно-графічна формула:____________________

Електронна формула:___________________________

3. Складіть формули речовин, до складу яких входять елементи:

а) 1S22S22 p63s1 i 1s22s22 p63s23 p4;

б) № 19 і № 8;

в) елемент ІІ групи головної підгрупи IV періоду й елемент VII групи головної підгрупи IV періоду;

г) загальну формулу оксиду, утвореного елементами V групи.

4. Закінчіть рівняння хімічних реакцій:

а) стронцій оксид + вода_______________________________

б) арсен(V) оксид + вода_______________________________

в) алюміній + кисень___________________________________

г) літій + вода________________________________________

5. Розташуйте елементи за збільшенням атомного радіуса:

а) S;

б) P;

в) Cl;

г) Si.

6. Складіть електронну та графічну формули атома Сульфуру. На зовнішньому енергетичному рівні він має:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 6.

✵ Визначте протонне число елемента, якщо загальна формула його вищого оксиду RO2, а відносна молекулярна маса 60.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити