Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 18. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА»

Навчально-освітня мета: визначити рівень навчальних досягнень з вивченої теми, виявити проблеми в засвоєнні навчального матеріалу та визначити способи їх подолання.

Тип уроку: контроль знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Варіант І

1. Позначте назву металічного елемента:

а) Сульфур;                                       в)  Оксиген;

б) Натрій;                                          г)  Флуор.

2. Позначте елемент, у якого найбільше виражені неметалічні властивості:

а) Нітроген;                                       в)  Карбон;

б) Оксиген;                                        г)  Силіцій.

3.  Позначте елемент, який розташований у побічній підгрупі:

а) Натрій;                                            в) Арґентум;

б) Стронцій;                                       г)  Станум.

4. Позначте елемент, який належить до родини галогенів:

а) Реній;                                       в) Манган;

б) Флуор;                                      г) Хром.

5. Позначте елемент великого періоду:

а) Берилій;                                        в)  Неон;

б) Манган;                                         г)  Натрій.

6. Позначте максимальну кількість електронів на р-підрівні в атомі:

а) 2;                                              в) 10;

б) 6;                                              г) 14.

7. Позначте електронну конфігурацію атома Хлору:

а) 1S22S22 p63s23 p6;                           в) 1s22s22 p5;

б) 1s22s22 p63s23 p5;                           г) 1s22s22 p63s2.

8. Позначте частинку, яка входить до складу ядра й не має заряду:

а) протон;

б) електрон;

в) нейтрон;

г) усі відповіді правильні.

9. Виберіть правильне визначення ізотопу:

а) атоми, ядра яких відрізняються кількістю протонів;

б) атоми, ядра яких відрізняються кількістю нейтронів;

в) атоми, які відрізняються кількістю електронів;

г) всі відповіді правильні.

10. Вкажіть кількість протонів, електронів, нейтронів у атомі Кальцію:

а) 20.20.40;                                       в) 20.40.20;

б) 20.20.20;                                       г) 40.20.20.

11. Напишіть формулу електронної оболонки, графічну та електронну для елемента № 13.

12. Визначте елемент, розташований у V групі, відносна молекулярна маса вищого оксиду цього елемента дорівнює 142.

Варіант ІІ

1. Позначте назву неметалічного елемента:

а) Ферум;                                         в) Нітроген;

б) Натрій;                                         г) Аурум.

2. Позначте елемент, у якого найбільше виражені металічні властивості:

а) Натрій;                                         в)  Алюміній;

б) Магній;                                         г) Цезій.

3. Позначте елемент, який розташований у головній підгрупі:

а) Натрій;                                         в)  Арґентум;

б) Хром;                                            г) Ферум.

4. Позначте елемент, який належить до родини лужних металів:

а) Арґентум;                                     в)  Купрум;

б) Флуор;                                         г) Калій.

5. Позначте елемент малого періоду:

а) Берилій;                                       в)  Калій;

б) Манган;                                        г) Вольфрам.

6. Позначте максимальну кількість електронів на s-підрівні в атомі:

а) 2;                                                  в) 10;

б) 6;                                                  г) 14.

7.Позначте електронну конфігурацію атома Магнію:

а) 1S22S22 p63s23 p6;                         в) 1s22s22 p5;

б) 1s22s22 p63s23 p5;                          г) 1s22s22 p63s2.

8. Позначте частинку, яка входить до складу ядра й має позитивний заряд:

а) протон;                                        в)  нейтрон;

б) електрон;                                     г) усі відповіді правильні.

9. Протонне число — це:

а) кількість електронів;                     в)  кількість протонів;

б) кількість нейтронів;                      г) усі відповіді правильні.

10. Вкажіть кількість протонів, електронів, нейтронів у атомі Калію:

а) 19.19.20;                                     в)  19.20.19;

б) 20.19.20;                                      г) 19.19.19.

11. Напишіть формулу електронної оболонки, графічну та електронну для елемента № 16.

12. Визначте елемент, який розташований у ІІІ групі, відносна молекулярна маса вищого оксиду цього елемента дорівнює 102.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, зaвдання після параграфа.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити