Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 19. ПРИРОДА ХІМІЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ХІМІЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ

Навчально-освітня мета: довести необхідність утворення хімічного зв'язку атома, сформувати уявлення про хімічний зв'язок та його природу, умови виникнення хімічного зв'язку, удосконалювати знання учнів про будову атома; ввести поняття «октету електронів» та електронегативності атомів хімічних елементів, показати зміну здатності до завершення зовнішнього енергетичного рівня електронами; розвивати логічне мислення, вміння аналізувати й робити висновки.

Тип уроку: набуття нових знань, первинного ознайомлення з матеріалом.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

♦ Як визначити кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні?

♦ Які атоми мають завершений енергетичний рівень?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чому в інертних елементів молекули одноатомні, а багато інших молекул складаються з декількох атомів? Чому інертні гази практично не вступають у хімічні реакції?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Хімічний зв’язок — це зв’язок між атомами, що забезпечує існування речовини з визначеним складом.

Хімічний зв’язок утворюється на основі «правила октету»: кожний атом прагне мати завершений енергетичний рівень. Так, атоми інертних елементів мають завершений зовнішній енергетичний рівень, так званий октет — 8 електронів на зовнішньому рівні (у Не 2 електрони), тому вони і є інертними в хімічних реакціях. Інші атоми різними способами досягають його. Хімічні реакції супроводжуються руйнуваннями одних зв’язків і утворенням інших. В утворенні хімічного зв’язку головну роль відіграють неспарені (валентні) електрони. Здатність атомів притягувати електрони з метою завершення зовнішнього енергетичного рівня визначається електронегативністю.

ü Електронегативність — це умовна величина, яка характеризує здатність атома приєднувати електрони. У періодах зі збільшенням порядкового номера електронегативність збільшується, у групах зі збільшенням порядкового номера — зменшується. Найбільшу електронегативність має Флуор.

Учні розглядають і аналізують таблицю електронегативності.

Способи утворення завершеного зовнішнього енергетичного рівня (блок-схема на дошці)

Внаслідок віддачі або приєднання атомом електронів атом набуває електронної конфігурації найближчого інертного елемента, яка є стійкою та енергетично вигідною.

Блок-схема на дошці

✵ Віддача атомом електронів:

✵ Приєднання атомом електронів:

Утворення хімічного зв’язку — спосіб досягти завершеності шляхом утворення спільних електронних пар, що належать обом атомам.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Установіть послідовність збільшення електронегативності в елементів:

а) I;

б) Cl;

в) Br;

г) F.

2. Установіть послідовність збільшення електронегативності в елементів:

а) Сl;

б) S;

в) Na;

г) Mg.

3. Установіть послідовність зменшення електронегативності в елементів:

а) Te;

б) O;

в) S;

г) Se.

4. Установіть послідовність зменшення електронегативності в елементів:

а) Li;

б) B;

в) F;

г) Be.

5. Що енергетично вигідніше — віддати чи приєднати електрони з метою досягнення октету електронів для атома? (Заповніть пропуски.)

а)

б)

в)

г)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити