Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ

УРОК 2. ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ (КИСЕНЬ І ВОДА), РЕАКЦІЯ СПОЛУЧЕННЯ ТА РОЗКЛАДУ

Навчально-освітня мета: актуалізувати в учнів знання про особливості фізичних та хімічних властивостей кисню та води, акцентувати увагу на відмінності властивостей основних та кислотних оксидів, розвивати вміння складати рівняння хімічних реакцій за участі кисню та води.

Тип уроку: узагальнення та закріплення знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

♦ Які формули кисню та води?

♦ Де в природі є кисень? Який його вміст у повітрі?

♦ З’ясуйте фізичні властивості води та кисню.

♦ Як можна одержати кисень у лабораторії?

♦ Чим відрізняються реакції сполучення від реакцій розкладу?

Дидактичні завдання зі складання рівнянь хімічних реакцій (завдання записані на мультимедійній дошці)

1. У рівняннях реакцій пропущені коефіцієнти. Заповніть пропуски.

а) ..Zn + O2 = ..ZnO

б) ..Al + ..O2 = ..Al2O3

в) Mg + ..HCl = MgCl2 + H2

г) Fe2O3 + ..H2SO4 = Fe2(SO4 )3 + ..H2O

Демонстрація опорної схеми

Послідовність дій під час складання хімічних рівнянь

✵ У праву частину рівнянь переписуємо символи хімічних елементів, які є в лівій частині:

Al + O2 → AlO

✵ Над символами елементів у правій частині записуємо їхню валентність:

✵ Складаємо формулу речовини в правій частині:

✵ Розставляємо коефіцієнти в рівнянні хімічної реакції:

2. Закінчіть рівняння хімічних реакцій, визначте тип реакції:

а) Na + O2 → _____________________________________

б) Ca + O2 → _____________________________________

в) Ba + N2 → _____________________________________

г) Zn + P → ______________________________________

д) MgS + O2 → ____________________________________

е) PH3 + O2 → ____________________________________

3. Визначте формули основних і кислотних оксидів:

MgO, CO2, Na2O, SO3, CaO, N2O5.

Заповніть таблицю:

Основні оксиди

Кислотні оксидиДемонстрація опорної схеми

Послідовність дій під час складання хімічних рівнянь окиснення складних речовин

✵ Унаслідок окиснення складних бінарних сполук утворюються два оксиди — оксид першого елемента бінарної сполуки й оксид другого елемента бінарної сполуки:

H2S + O2 → HO + SO

✵ Над символами елементів у правій частині записуємо їхню валентність:

✵ Складаємо формули речовин у правій частині:

✵ Розставляємо коефіцієнти в рівнянні хімічної реакції:

4. Закінчіть рівняння хімічних реакцій за участі основних і кислотних оксидів:

а) кальцій оксид + вода_____________________________

б) сульфур(IV) оксид + вода_________________________

в) натрій оксид + вода______________________________

г) карбон (IV) оксид + вода__________________________

д) купрум(ІІ) сульфід + кисень_______________________

е) метан (CH4) + кисень_____________________________

III. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити