Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 20. КОВАЛЕНТНИЙ ЗВ'ЯЗОК, ЙОГО УТВОРЕННЯ

Навчально-освітня мета: сформувати уявлення про утворення ковалентного зв'язку на основі знань про електронегативність та будову атомів, вивчити особливості ковалентного неполярного та полярного зв'язків, навчити розрізняти речовини, утворені різними типами ковалентних зв'язків; розвивати вміння аналізувати, порівнювати та робити висновки.

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця «Типи хімічного зв'язку».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

♦ Чому атоми інертних елементів не вступають у хімічну взаємодію?

♦ Що таке «октет електронів»?

♦ Що таке електронегативність? Як вона змінюється по групах та періодах періодичної системи?

♦ Які існують способи досягнення завершеності зовнішнього енергетичного рівня?

♦ У яких випадках атому вигідно віддати електрони, а в яких приєднати?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Яким же чином досягнення завершеності зовнішнього енергетичного рівня здійснюється шляхом утворення спільних електронних пар, тобто утворенням хімічних зв’язків?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя, демонстрація таблиці

ü Ковалентний зв’язок — це хімічний зв’язок, що здійснюється електронними парами.

Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між атомами з однаковими значеннями електронегативності за рахунок усуспільнення електронів зовнішнього енергетичного рівня з метою завершення зовнішнього енергетичного рівня (двома однаковими неметалічними елементами). Електронні хмари розміщуються симетрично відносно ядер обох атомів. Так утворюються молекули двохатомних сполук — O2 (у молекулі подвійний зв’язок), Н2 (у молекулі одинарний зв’язок), N2 (у молекулі потрійний зв’язок).

Завдання. Складання електронних і структурних формул відповідних молекул.

Ковалентний полярний зв’язок утворюється між атомами, які незначною мірою відрізняються значеннями електронегативності (двома різними неметалічними елементами). Більш електронегативний атом відтягає до себе електронну густину від менш електронегативного.

При цьому один атом здобуває частковий позитивний заряд, другий — частковий негативний.

Приклади сполук, у яких є ковалентний полярний зв’язок:

H2O, NH3, HCl.

Завдання. Складання електронних та структурних формул відповідних молекул.

ü Електронна формула молекули — це умовний запис складу речовин за допомогою символів хімічних елементів і крапок, що позначають електрони зовнішнього енергетичного рівня.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виберіть рядок, у якому наведено сполуки з ковалентним полярним типом зв’язку:

а) PH3, NH3, CO2, SO2;

б) NaCl, CaCl2, CaO, K2S;

в) N2, Cl2, H2, O2.

2. Виберіть рядок, у якому наведено сполуки з ковалентним неполярним типом зв’язку:

а) MgBr2, BaO, CuCl2;

б) F2, Br2, I2;

в) H2O, CH4, Cl2O7.

3. Намалюйте схему утворення молекули Cl2.

4. Намалюйте схему утворення молекули CO2.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити