Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 21. ПОЛЯРНИЙ І НЕПОЛЯРНИЙ КОВАЛЕНТНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Навчально-освітня мета: узагальнити й відкоригувати знання учнів про ковалентний зв'язок та його види, закріпити уявлення про електронегативність, продовжувати формувати вміння та навички з визначення типу зв'язку, яким утворена молекула; продовжувати формувати вміння складати електронні та структурні формули молекул.

Тип уроку: узагальнення та коригування знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця «Типи хімічних зв'язків».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

♦ Який зв’язок називають ковалентним? Які його типи?

♦ Що є основою утворення ковалентного зв’язку?

♦ Що таке електронегативність?

♦ Як вона змінюється по групах та періодах?

♦ Як утворюється ковалентний неполярний зв’язок (на прикладі молекули водню)?

♦ Чому в молекулі водню одинарний зв’язок, а в молекулі азоту — потрійний зв’язок?

♦ Як утворюється ковалентний полярний зв’язок?

♦ У чому подібність між ковалентним неполярним і ковалентним полярним зв’язком?

♦ Чим відрізняються ковалентні неполярні та полярні зв’язки?

Робота біля дошки

Завдання. Розібрати будову молекули гідроген сульфіду:

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Як відрізнити речовини, які утворені ковалентним неполярним і полярним зв’язком?

«Хрестики-нулики» (на мультимедійній дошці)

1. Закресліть ряд, у якому записані формули речовин, утворені за допомогою ковалентного неполярного зв’язку:

Li2O

N2

CaCl2

BCI3

O2

I2

BaS

Br2

CO2

2. Закресліть ряд, у якому формули речовин з ковалентним полярним зв’язком:

CO2

N2

Na2P

B2O3

NO

FeS

BaO

Ar

PCl5

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання завдань

1. Намалюйте схему утворення молекули Cl2.

2. Намалюйте схему утворення молекули CO.

3. На основі знань про електронегативність складіть формули бінарних сполук:

а) Карбон і Силіцій;

б) Карбон і Сульфур;

в) Нітроген і Хлор;

г) Флуор і Оксиген.

4. Виберіть твердження щодо ковалентного неполярного зв’язку:

а) ґрунтується на електростатичному механізмі;

б) спільна електронна пара зміщена до одного з елементів;

в) спільна електронна пара симетрична відносно обох атомів.

5. Виберіть твердження щодо ковалентного полярного зв’язку:

а) ґрунтується на електростатичному механізмі;

б) зв’язок утворюється за рахунок спільної електронної пари;

в) спільна електронна пара зміщена до одного з елементів;

г) спільна електронна пара симетрична відносно обох атомів.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити