Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 23. СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТА. ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТА ЗА ФОРМУЛОЮ СПОЛУКИ

Навчально-освітня мета: сформувати поняття про ступінь окиснення, навчити визначати ступінь окиснення у формулах хімічних сполук, узагальнити знання про хімічний зв'язок.

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

♦ Чому молекули інертних газів одноатомні?

♦ Які є способи завершення зовнішнього енергетичного рівня?

♦ У чому суть ковалентного неполярного зв’язку? Наведіть приклади.

♦ У чому відмінність ковалентного неполярного та полярного зв’язку?

♦ У чому подібність та відмінність ковалентного полярного та йонного типів зв’язків?

♦ Наведіть приклади сполук з ковалентним неполярним та йонним типами зв’язків.

♦ Що таке йон?

♦ Що таке валентність? Як визначити валентність хімічного елемента в періодичній системі?

Хімічний диктант

Розподіліть формули у відповідні стовпчики:

O2, CaCl2, HCl, N2, NO2, SO2, FeO, Na2S, H2.

Ковалентний неполярний зв’язок

Ковалентний полярний зв’язок

Йонний зв’язок
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Як визначити кількість відданих або приєднаних електронів за формулою речовини?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя

ü Ступінь окиснення — це умовний заряд, якого набув би атом у сполуці, якби повністю приєднував або віддавав електрони.

Для йонних сполук заряд йона і ступінь окиснення збігаються. Заряди йонів позначають після символу хімічного елемента вгорі й першим записують арабською цифрою числове значення заряду йона, а другим — знак заряду. Mg2+, O2-, а ступені окиснення записують так: спочатку знак « + » або «-», потім цифру: Mg+2, O-2.

У речовин з ковалентним полярним зв’язком, де йони відсутні, припускаються умовності. Уявляють, що спільні електронні хмари відходять повністю до більш електронегативного атома, і такому атому присвоюють негативний ступінь окиснення, числове значення якого дорівнює кількості зміщених пар.

Алгоритм визначення ступеня окиснення (демонстрація на мультимедійній дошці)

✵ Ступінь окиснення простих речовин дорівнює 0.

✵ Металічні елементи у сполуках з неметалічними завжди мають позитивний ступінь окиснення.

✵ Неметалічні елементи у сполуках з металічними завжди мають негативний ступінь окиснення.

✵ Величина ступеня окиснення атома у сполуці часто дорівнює числу валентних електронів, що взяли участь в утворенні хімічного зв’язку.

✵ Алгебраїчна сума ступенів окиснення всіх атомів у сполуках дорівнює 0.

✵ У бінарній сполуці неметалів позитивний ступінь окиснення має елемент з меншою електронегативністю.

✵ Для визначення ступеня окиснення центрального атома у формулі складної сполуки необхідно пам’ятати, що сполука електронейтральна й кількість позитивних зарядів дорівнює кількості негативних зарядів у ній. K+Mn+7O-24

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Визначити ступінь окиснення елементів у формулах бінарних сполук:

H2O, NaCl, BaS, SO2, Cl2O7, CuO,

Cu2O, MnO2, Mg3N2, K2S.

2. Визначити ступінь окиснення центрального атома в таких формулах:

H2SO4, NaClO3, BaCO3, MgSO3,

K2Cr2O7, Ca3 (PO4)2, Cu(NO3 )2, КМnО4.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити