Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 25. БУДОВА ТВЕРДИХ РЕЧОВИН. КРИСТАЛІЧНІ ҐРАТКИ

Навчально-освітня мета: довести взаємозв'язок між будовою речовини та її властивостями на прикладі кристалічних ґраток твердих речовин; сформувати уявлення про залежність між частинками, які містяться у вузлах кристалічних ґраток, і особливостями будови та, як наслідок, властивостями речовин; навести приклади твердих речовин, утворених різними кристалічними ґратками.

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: кристалічні ґратки кухонної солі, «сухого льоду», вуглекислого газу, графіту, роздавальний матеріал «Приклади аморфних і кристалічних речовин».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда на основі знань із суміжних дисциплін (фізика, природознавство)

♦ Які агрегатні стани речовин вам відомі?

♦ Чому речовини мають різний агрегатний стан?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Чому цукор можна розплавити в умовах нашої кухні, а кухонну сіль — ні?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Демонстрація блок-схеми на мультимедійній дошці

Кристалічна будова твердої речовини

Будова аморфної речовини

Демонстрація: роздавальний матеріал «Приклади аморфних і кристалічних речовин»

Заповнення таблиці

Типи кристалічних ґраток

Назва

Особливості будови

Властивості речовин

Приклади речовин

Атомні

У вузлах містяться атоми, які сполучені міцними ковалентними зв’язками

Мають високі температури плавлення, тверді, практично нерозчинні у воді

Алмаз, графіт, карбін, червоний та чорний фосфор, пісок, кремній, карборунд

Молекулярні

У вузлах містяться молекули, між якими діють слабкі сили міжмолекулярної взаємодії

Речовини характеризуються невисокими температурами кипіння, плавлення; тверді, рідкі, газоподібні за звичайних умов

Більшість органічних сполук, а також вода (лід), твердий вуглекислий газ («сухий лід»), тверді галогеноводні, майже всі органічні речовини

Йонні

У вузлах знаходяться йони, розташовані таким чином, що йон одного знаку оточений йонами протилежного. Зв’язки між йонами дуже міцні, електростатичні

Тверді речовини з високими температурамиплавлення. Багато розчиняються у воді, розчини проводять електричний струм

Солі, основні оксиди

Висновок. Чому ж цукор можна розплавити в умовах нашої кухні, а кухонну сіль — ні? Тому що цукор має молекулярну кристалічну ґратку. Зв’язки між молекулами неміцні й температури горіння газу кухонної плити достатньо, щоб їх зруйнувати, тоді як кухонна сіль має йонну кристалічну ґратку, сили електростатичної взаємодії міцно тримають йони один біля одного, і в домашніх умовах її розплавити неможливо.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Евристичне питання

♦ Камфора — легкокипляча рідина, яку здавна використовували в медицині для приготування розігріваючих компресів. Яка кристалічна ґратка в цієї речовини? Відповідь обґрунтуйте.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити