Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 26. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН З РІЗНИМИ ТИПАМИ КРИСТАЛІЧНИХ ҐРАТОК

Навчально-освітня мета: узагальнити знання про залежність між будовою речовини та її фізичними властивостями, відпрацювати вміння з визначення типу кристалічної ґратки у речовини, прогнозування властивостей речовин залежно від кристалічної ґратки, якою вона утворена.

Тип уроку: узагальнення та коригування знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

♦ Які тверді речовини бувають відповідно до будови?

♦ Наведіть приклади аморфних речовин.

♦ Що є основою поділу будови речовини на певні типи кристалічних ґраток?

♦ Охарактеризуйте атомні кристалічні ґратки.

♦ Як будова молекулярної кристалічної ґратки впливає на властивості речовин?

♦ Наведіть приклади речовин, які мають молекулярну кристалічну ґратку.

♦ Як будова йонної кристалічної ґратки впливає на властивості речовин?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Чи можна прогнозувати властивості речовин виходячи з їхньої будови?

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ЗНАНЬ

Дидактичні вправи (завдання на мультимедійній дошці)

1. Розподіліть формули речовин відповідно до типу хімічного зв’язку:

✓ KCl,

✓ O2,

✓ BaO,

✓ H2O,

✓ N2,

✓ NO2,

✓ SO2,

✓ CO,

✓ CuCl2,

✓ Сl2.

Ковалентний неполярний

Ковалентний полярний

Йонний
2. Розподіліть речовини відповідно до типу кристалічної ґратки:

✓ вода,

✓ вуглекислий газ,

✓ графіт,

✓ кухонна сіль,

✓ пісок,

✓ алюміній хлорид,

✓ спирт,

✓ сода.

Молекулярна

Йонна

Атомна
3. Установіть відповідність між формулою речовини та типом хімічного зв’язку.

а) Na2O

1) Ковалентний неполярний

б) N2

2) Йонний

в) NO

3) Ковалентний полярний

4. Установіть відповідність між формулами речовин і типом кристалічної ґратки.

а) Алмаз

1) Йонна

б) Калій бромід

2) Молекулярна

в) Кисень

3) Атомна

5. Речовина містить атом Нітрогену зі ступенем окиснення +2 і атом Оксигену. Складіть формулу речовини, розрахуйте її відносну молекулярну масу, масові частки елементів у речовині, тип хімічного зв’язку, запишіть електронну формулу молекули та електронні формули атомів, які входять до її складу.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

Зверніть увагу на ланцюг причинно-наслідкового взаємозв’язку:

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити