Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 27. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ № 3

Навчально-освітня мета: узагальнити знання з теми «Хімічний зв'язок», продовжувати формувати вміння працювати в групі, вчити захищати власну думку, наводити аргументи, застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях, удосконалювати навички проектної діяльності, вміння підбирати, оцінювати й обробляти інформацію.

Тип уроку: узагальнення та коригування знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця «Типи хімічних зв'язків».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Клас поділено на чотири групи.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Перед вами картки із завданнями.

Наприкінці роботи кожний з вас побачить, яку кількість інформації ви вже можете отримати лише з однієї формули, застосовуючи набуті в цьому семестрі знання.

Якісна робота над завданнями карток дасть можливість вам підготуватися до контрольної роботи.

III. РОБОТА В ГРУПАХ

Завдання 1

Група 1

Формула речовини складається з Карбону зі ступенем окиснення +2 і атомів Оксигену.

Група 2

Формула речовини складається з Магнію й Оксигену.

Група 3

Формула речовини складається із Сульфуру зі ступенем окиснення +6 і Оксигену.

Група 4

Формула речовини складається з Калію й Оксигену.

Перед учасниками всіх груп — картка із завданнями:

1. Складіть формулу речовини за відомими ступенями окиснення.

2. Визначте тип хімічного зв’язку, яким утворена речовина.

3. Визначте відносну молекулярну масу речовини.

4. Визначте масові частки елементів у речовині.

5. Визначте співвідношення мас елементів.

6. Дайте характеристику першому елементу в речовині за планом характеристики елемента.

Завдання 2

Група 1

Речовина складається з атомів хімічних елементів з порядковими номерами 11 і 17.

Група 2

Речовина складається з з атомів хімічних елементів з порядковими номерами 19 і 17.

Група 3

Речовина складається з атомів хімічних елементів з порядковими номерами 1 і 17.

Група 4

Речовина складається з атомів хімічних елементів з порядковими номерами 20 і 8.

Перед учасниками всіх груп — картка із завданнями:

1. Складіть формулу.

2. Визначте тип хімічного зв’язку.

3. Визначте тип кристалічної ґратки.

4. Спрогнозуйте фізичні властивості речовини.

5. Спрогнозуйте можливі галузі застосування.

Завдання 3

Група 1

Складіть електронну формулу молекули карбон(IV) сульфіду.

Група 2

Складіть електронну формулу молекули карбон(IV) оксиду.

Група 3

Складіть електронну формулу молекули сульфур(IV) оксиду.

Група 4

Складіть електронну формулу молекули сульфур (VI) оксиду.

IV. ЗАХИСТ ПРОЕКТУ

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити