Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 28. ПИСЬМОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1

Навчально-освітня мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми; виявити проблеми в засвоєнні навчального матеріалу та визначити способи їх подолання.

Тип уроку: контролю знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

І варіант

1. Ковалентний неполярний зв’язок — це зв’язок:

а) між атомами, які дуже відрізняються значеннями електронегативності;

б) між атомами з однаковими значеннями електронегативності;

в) між атомами, які незначною мірою відрізняються значеннями електронегативності;

г) всі відповіді правильні.

2. Для речовин з йонною кристалічною ґраткою, характерні такі властивості:

а) високі температури плавлення, тверді;

б) газуваті, тверді, рідкі, мають низькі температури кипіння і плавлення;

в) у вузлах кристалічної ґратки містяться атоми;

г) всі відповіді правильні.

3. Серед запропонованих формул речовин виберіть речовину з ковалентним полярним зв’язком:

а) NaBr;

б) H2O;

в) O2;

г) всі відповіді правильні.

4. Серед запропонованих речовин виберіть речовину з молекулярною кристалічною ґраткою:

а) кухонна сіль;

б) вода;

в) алмаз;

г) всі відповіді правильні.

5. Складіть формули речовин і визначте тип хімічного зв’язку в речовинах, які утворені елементами з порядковими номерами:

а) № 11 і № 8;

б) № 1 і № 17.

6. Визначте ступені окиснення атомів у формулах:

CH4, MnO2, Ba3N2.

7. Формула речовини складається з Калію й Сульфуру.

а) Складіть формулу речовини за відомими ступенями окиснення.

б) Визначте тип хімічного зв’язку.

в) Визначте відносну молекулярну масу речовини.

г) Визначте масові частки елементів у речовині.

д) Складіть електронну та графічну формули атома Калію.

е) Складіть електронну формулу атома Сульфуру.

ІІ варіант

1. Ковалентний полярний зв’язок — це зв’язок:

а) між атомами, які дуже відрізняються значеннями електронегативності;

б) між атомами з однаковими значеннями електронегативності;

в) між атомами, які незначною мірою відрізняються значеннями електронегативності;

г) всі відповіді правильні.

2. Для речовин з молекулярною кристалічною ґраткою, характерні такі властивості:

а) високі температури плавлення, тверді;

б) газуваті, тверді, рідкі, мають низькі температури кипіння і плавлення;

в) у вузлах кристалічної ґратки містяться атоми;

г) всі відповіді правильні.

3. Серед запропонованих формул речовин виберіть речовину з ковалентним неполярним зв’язком:

а) NaBr;

б) H2O;

в) O2;

г) всі відповіді правильні.

4. Серед запропонованих речовин виберіть речовину з йонною кристалічною ґраткою:

а) кухонна сіль;

б) вода;

в) алмаз;

г) всі відповіді правильні.

5. Складіть формули речовин і визначте тип хімічного зв’язку в речовинах, які утворені елементами з порядковими номерами:

а) № 12 і № 7;

б) № 1 і № 8.

6. Визначте ступені окиснення атомів у формулах SiO2, KCl, Al2O3.

7. Формула речовини складається з Натрію й Фосфору.

а) Складіть формулу речовини за відомими ступенями окиснення.

б) Визначте тип хімічного зв’язку.

в) Визначте відносну молекулярну масу речовини.

г) Визначте масові частки елементів у речовині.

д) Складіть електронну та графічну формули Натрію.

е) Складіть електронну формулу Фосфору.

IIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити