Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 29. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. МОЛЬ — ОДИНИЦЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ

Навчально-освітня мета: сформувати уявлення про фізичну величину — кількість речовини та одиницю її вимірювання — моль; довести необхідність цієї фізичної величини для розрахунків, увести поняття сталої Авогадро, навчити обчислювати кількість атомів і молекул за відомою кількістю речовини та кількість речовини за відомим числом молекул.

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

♦ Наведіть формулювання закону збереження маси речовин.

♦ Який наслідок із цього закону?

♦ З яких частинок складається речовина?

♦ Що таке молекула, атом, йон?

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

За наслідком закону збереження маси речовин виходить, що атоми не зникають і не виникають нові, відбувається лише їх перегрупування. Отже, щоб відбулася певна хімічна реакція, необхідно взяти певну кількість частинок, але це неможливо, тому що молекули й атоми дуже малі. Тому й виникла необхідність створення такої фізичної величини, яка об’єднала б певну кількість частинок у визначеній масі.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Демонстрація блок-схеми на мультимедійній дошці

Одиниця вимірювання кількості речовини — моль.

ü Моль — це така кількість речовини, що містить стільки структурних одиниць (молекул, атомів або йонів), скільки їх міститься у 12 г Карбону 12С.

Стала Авогадро — настільки велике число, що важко усвідомлюється:

✵ в пустелі Сахара міститься 3 моль дрібних піщинок;

✵ якщо футбольний м’яч збільшити в 6,02 ∙ 1023 разів, то в ньому розміститься земна куля;

✵ у Всесвіті 6,02 ∙ 1023 зірок;

✵ 1 моль доларів вкриють усі материки двокілометровим щільним шаром.

Формули для розрахунків:

N = n ∙ Na.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

♦ Визначити кількість молекул води, що міститься у 2 моль речовини.

♦ Визначити кількість речовини, в якій міститься 18 ∙ 1023 атомів Феруму.

♦ Заповнити таблицю:

Назва

Формула

Кількість

Кількість структурних

речовини

речовини

речовини

одиниць

Кисень


0,5 моль


Магній оксид12 ∙ 1023

Силіцій(IV) оксид


0,25 моль


Вода24 ∙ 1023

Водень


2,5 моль


VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити