Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ

УРОК 3. ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ФОРМУЛАМИ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

Навчально-освітня мета: актуалізувати вміння учнів з розрахунку відносних молекулярних мас речовин, масових часток елементів у речовині, масової частки розчиненої речовини, виведення формули речовини за відомими масовими частками елементів.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Тип уроку: узагальнення та закріплення знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Яку інформацію можна одержати з хімічної формули?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Хімічна формула вказує на якісний та кількісний склад речовини, за нею можна розрахувати масову частку елемента в ній і відносну молекулярну масу.

Запитання класу

♦ Один із народних символів України — барвінок. До його складу входять алкалоїди хімічного складу C46H58N4O9, C46H56N4O10, C45H54N4O8, на основі яких виробляють життєво важливі лікарські засоби. Чим відрізняються ці речовини? (Кількісним складом)

За хімічною формулою визначають відносні молекулярні маси речовин. Завдання, запропоновані на мультимедійній дошці

1. Обчисліть відносну молекулярну масу для таких речовин:

а) Mr (NaOH) =

б) Mr (H3PO4) =

в) Mr (Na2CO3) =

г) Mr (Ba(NO3)2) =

2. Установіть відповідність між хімічною формулою речовини та її відносною молекулярною масою.

а) O2

1) 98

б) MgCl2

2) 174

в) K2SO4

3) 32

г) Cu (OH)2

4) 95

Запитання класу

♦ За якою формулою визначають масову частку елемента в речовині?

3. Обчисліть масові частки елементів у нітратній кислоті HNO3.

4. Розташуйте формули мангановмісної сировини за порядком збільшення масової частки Мангану (обчисліть масові частки Мангану в кожній із запропонованих формул):

а) MnO;

б) MnO2;

в) MnCO3;

г) MnS2.

Виведення формули речовини за даними масовими частками елементів у ній

5. До складу солі входять: Натрій (32,4 %), Сульфур (22,53 %), Оксиген (45,07 %). Визначте формулу солі.

Розрахунок масової частки розчиненої речовини

6. Визначте масову частку солі в розчині, утвореному змішуванням 20 г солі в 180 г води.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

7. Установіть відповідність між хімічною формулою речовини та її відносною молекулярною масою.

а) Аl2O3

1) 601

б) MgCO3

2) 111

в) Ва3 (PO4)2

3) 102

г) CaCl2

4) 84

8. Визначте масові частки елементів у речовині, формула якої сульфур (VІ) оксид.

9. Виведіть формулу речовини, в якій масова частка Купруму — 40 %, Сульфуру — 20 %, Оксигену — 40 %.

10. Визначте масу солі у 200 г розчину з масовою часткою речовини 10 %.

11. Заповніть таблицю:

Речовини

Масові частки елементів

КОН
Н3РО4
Н2О2
СН4
Ва(ОН)2
V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити