Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 30. МОЛЯРНА МАСА РЕЧОВИНИ

Навчально-освітня мета: сформувати поняття про молярну масу, одиниці її вимірювання, виявити спільні та відмінні ознаки між відносною молекулярною масою й молярною масою, навчити проводити розрахунки з обчислення маси за відомою кількістю речовини й кількості речовини за відомою масою.

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

♦ Що таке кількість речовини? У чому її вимірюють?

♦ Чому дорівнює стала Авогадро, у чому її фізичний зміст?

♦ Речовина містить 3 ∙ 1023 молекул озону. Яка її кількість?

♦ Скільки молекул міститься в 5 моль вуглекислого газу?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Чому дорівнює маса 1 моль?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Демонстрація блок-схеми

ü Молярна маса — це фізична величина, яка дорівнює відношенню маси речовини до її кількості:

M =

Масу вимірюють у грамах, кількість речовини — в моль, тому молярну масу вимірюють у г/моль.

Чисельно молярна маса дорівнює відносній молекулярній масі, але відносна молекулярна маса не має розмірності, а молярну масу вимірюють у г/моль.

З першої формули виходить, що маса речовини дорівнює добутку кількості речовини на молярну масу:

m = n ∙ M.

Кількість речовини також може бути виражена через масу:

n = .

Таким чином, для розв’язування задач будемо використовувати такі формули:

M = ; m = n ∙ M; n = ; n = ; N = n ∙ NA.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Заповнення таблиці

Фізична величина

Позначення

Одиниці вимірювання

Кількість речовиниЧисло АвогадроМолярна масаМаса речовини2. Записування формул

а) Обчислення кількості речовини за відомими масою та молярною масою;

б) Обчислення маси речовини за відомими кількістю речовини й молярною масою;

в) Обчислення молярної маси за відомими масою речовини та її кількістю.

3. Розв'язування задач (використання блоків завдань з теми на кожну парту)

1) Дано:

1) Дано

1) Дано:

m (H2O ) = 100 г

m (H2SO4) = 100 г

m (Na2CO3) = 100 г

Знайти:

Знайти:

Знайти:

v —?

v —?

v —?

N —?

N —?

N —?

2) Дано:

2) Дано:

2) Дано:

v(Fe2O3) = 0,2 моль

v(H2SO4) = 3 моль

v(K2CO3) = 0,5 моль

Знайти:

Знайти:

Знайти:

m —?

m —?

m —?

N —?

N —?

N —?

3) Дано:

3) Дано:

3) Дано:

N (Al2O3) = 3 ∙ 1023

N (Mg (OH)2 ) = 0,3 ∙ 1023

N(CaCO3) = 18 ∙ 1023 моль

Знайти:

Знайти:

Знайти:

m —?

m —?

m —?

v —?

v —?

v —?

4. Робота біля дошки. Розв'язування задач

1. Яка маса вуглекислого газу кількістю речовини:

а) 0,5 моль;

б) 2 моль?

2. Яка кількість молекул міститься:

а) у 5 моль води;

б) у 9 г води?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити