Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 30. МОЛЯРНА МАСА РЕЧОВИНИ

Навчально-освітня мета: сформувати поняття про молярну масу, одиниці її вимірювання, виявити спільні та відмінні ознаки між відносною молекулярною масою й молярною масою, навчити проводити розрахунки з обчислення маси за відомою кількістю речовини й кількості речовини за відомою масою.

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

♦ Що таке кількість речовини? У чому її вимірюють?

♦ Чому дорівнює стала Авогадро, у чому її фізичний зміст?

♦ Речовина містить 3 ∙ 1023 молекул озону. Яка її кількість?

♦ Скільки молекул міститься в 5 моль вуглекислого газу?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Чому дорівнює маса 1 моль?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Демонстрація блок-схеми

ü  Молярна маса — це фізична величина, яка дорівнює відношенню маси речовини до її кількості:

M = 

Масу вимірюють у грамах, кількість речовини — в моль, тому молярну масу вимірюють у г/моль.

Чисельно молярна маса дорівнює відносній молекулярній масі, але відносна молекулярна маса не має розмірності, а молярну масу вимірюють у г/моль.

З першої формули виходить, що маса речовини дорівнює добутку кількості речовини на молярну масу:

m = n ∙ M.

Кількість речовини також може бути виражена через масу:

n = .

Таким чином, для розв’язування задач будемо використовувати такі формули:

M = ; m = n ∙ M; n = ; n = ; N = n ∙ NA.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Заповнення таблиці

Фізична величина

Позначення

Одиниці вимірювання

Кількість речовини

   

Число Авогадро

   

Молярна маса

   

Маса речовини

   

2. Записування формул

а) Обчислення кількості речовини за відомими масою та молярною масою;

б) Обчислення маси речовини за відомими кількістю речовини й молярною масою;

в) Обчислення молярної маси за відомими масою речовини та її кількістю.

3. Розв'язування задач (використання блоків завдань з теми на кожну парту)

1) Дано:

1) Дано

1) Дано:

m (H2O ) = 100 г

m (H2SO4) = 100 г

m (Na2CO3) = 100 г

Знайти:

Знайти:

Знайти:

v —?

v —?

v —?

N —?

N —?

N —?

2) Дано:

2) Дано:

2) Дано:

v(Fe2O3) = 0,2 моль

 v(H2SO4) = 3 моль

v(K2CO3) = 0,5 моль

Знайти:

Знайти:

Знайти:

m —?

m —?

m —?

N —?

N —?

N —?

3) Дано:

3) Дано:

3) Дано:

N (Al2O3) = 3 ∙ 1023

N (Mg (OH)2 ) = 0,3 ∙ 1023

N(CaCO3) = 18 ∙ 1023 моль

Знайти:

Знайти:

Знайти:

m —?

m —?

m —?

v —?

v —?

v —?

4. Робота біля дошки. Розв'язування задач

1. Яка маса вуглекислого газу кількістю речовини:

а) 0,5 моль;

б) 2 моль?

2. Яка кількість молекул міститься:

а) у 5 моль води;

б) у 9 г води?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити