Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 31 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Навчально-освітня мета: узагальнити знання про кількість речовини та одиниці її вимірювання, сталу Авогадро, молярну масу, навчити свідомо використовувати формули для пошуку кількості речовини за масою й кількістю молекул, а також маси за відомою кількістю речовини або кількістю молекул, кількість молекул за відомою кількістю речовини або масою.

Тип уроку: узагальнення та коригування знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

♦ Що таке кількість речовини?

♦ У чому вимірюють кількість речовини, як позначають?

♦ Що таке молярна маса, як її позначають, у чому вимірюють?

♦ Чим відрізняються відносна молекулярна маса та молярна маса? Що між ними спільного?

♦ Чому дорівнює стала Авогадро і як її позначають?

♦ Як визначити кількість речовини за відомою масою або кількістю молекул?

♦ Як визначити масу за відомою кількістю речовини або кількістю молекул?

♦ Як визначити кількість молекул за відомою масою або кількістю речовини?

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Хто швидше заповнить пропуски в таблиці.

Назва

Формула

Молярна

Кількість

Кількість

Маса

речовини

речовини

маса

речовини

молекул

Кисень

О2


0,5 мольВодень

Н212 ∙ 1023


Азот

N2
56 г

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ЗНАНЬ

1. Використання блоків завдань з теми на кожну парту

1. Визначити число молекул і кількість речовини 88 г карбон (IV) оксиду.

2. Визначити число молекул і масу 3 моль водню H2.

3. Визначити кількість речовини й масу 18 ∙ 1023 чадного газу СО.

4. Обчислити кількість речовини (моль) 3,01 ∙ 1023 молекул азоту N2:

а) 0,5;

б) 1;

в) 1,5;

г) 2.

5. Розрахувати кількість молекул у 32 г сульфур(IV) оксиду:

а) 3,01 ∙ 1023;

б) 6,02 ∙ 1023;

в) 12 ∙ 1023;

г) 1,5 ∙ 1023.

6. Установити відповідність між кількістю речовини та її масою.

а) 1,25 моль сульфур(IV) оксиду

1) 255 г

б) 2,5 моль алюміній оксиду

2) 30 г

в) 0,3 моль магній нітриду

3) 40 г

г) 0,5 моль калій фосфіду

4) 74 г


5) 80 г

2 Заповнення таблиці

Формула

Arабо Mr

M

m

N

n

Zn130 гCuO
3 ∙ 1023


H2SO4

3 моль

MgO
12 ∙ 1023


H2O54 гAg
18 ∙ 1023


Cl2
0,6 ∙ 1023


Al2О3

2 моль

N2280 гV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити