Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 31 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Навчально-освітня мета: узагальнити знання про кількість речовини та одиниці її вимірювання, сталу Авогадро, молярну масу, навчити свідомо використовувати формули для пошуку кількості речовини за масою й кількістю молекул, а також маси за відомою кількістю речовини або кількістю молекул, кількість молекул за відомою кількістю речовини або масою.

Тип уроку: узагальнення та коригування знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

♦ Що таке кількість речовини?

♦ У чому вимірюють кількість речовини, як позначають?

♦ Що таке молярна маса, як її позначають, у чому вимірюють?

♦ Чим відрізняються відносна молекулярна маса та молярна маса? Що між ними спільного?

♦ Чому дорівнює стала Авогадро і як її позначають?

♦ Як визначити кількість речовини за відомою масою або кількістю молекул?

♦ Як визначити масу за відомою кількістю речовини або кількістю молекул?

♦ Як визначити кількість молекул за відомою масою або кількістю речовини?

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Хто швидше заповнить пропуски в таблиці.

Назва

Формула

Молярна

Кількість

Кількість

Маса

речовини

речовини

маса

речовини

молекул

Кисень

О2

 

0,5 моль

   

Водень

Н2

   

12 ∙ 1023

 

Азот

N2

     

56 г

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ЗНАНЬ

1. Використання блоків завдань з теми на кожну парту

1. Визначити число молекул і кількість речовини 88 г карбон (IV) оксиду.

2. Визначити число молекул і масу 3 моль водню H2.

3. Визначити кількість речовини й масу 18 ∙ 1023 чадного газу СО.

4. Обчислити кількість речовини (моль) 3,01 ∙ 1023 молекул азоту N2:

а) 0,5;

б) 1;

в) 1,5;

г) 2.

5. Розрахувати кількість молекул у 32 г сульфур(IV) оксиду:

а) 3,01 ∙ 1023;

б) 6,02 ∙ 1023;

в) 12 ∙ 1023;

г) 1,5 ∙ 1023.

6. Установити відповідність між кількістю речовини та її масою.

а) 1,25 моль сульфур(IV) оксиду

1) 255 г

б) 2,5 моль алюміній оксиду

2) 30 г

в) 0,3 моль магній нітриду

3) 40 г

г) 0,5 моль калій фосфіду

4) 74 г

 

5) 80 г

2 Заповнення таблиці

Формула

Arабо Mr

M

m

N

n

Zn

   

130 г

   

CuO

     

3 ∙ 1023

 

H2SO4

       

3 моль

MgO

     

12 ∙ 1023

 

H2O

   

54 г

   

Ag

     

18 ∙ 1023

 

Cl2

     

0,6 ∙ 1023

 

Al2О3

       

2 моль

N2

   

280 г

   

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити