Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 32. ЗАКОН АВОГАДРО. МОЛЯРНИЙ ОБ'ЄМ ГАЗІВ

Навчально-освітня мета: сформулювати й довести закон Авогадро, ввести поняття «молярний об'єм» та «нормальні умови»; навчити обчислювати об'єм газу за відомою масою, кількістю речовини чи кількістю молекул, а також кількість речовини — за відомим об'ємом; формувати вміння свідомо застосовувати формули для пошуку кількості речовин, маси та кількості молекул, сприяти розвитку логічного мислення.

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Хімічний диктант

Закінчіть речення.

♦ Кількість речовини — це...

♦ Моль — це...

♦ Стала Авогадро дорівнює...

♦ Молярна маса — це...

♦ Формула для обчислення молярної маси —...

♦ Кількість речовини через масу можна обчислити так: ...

♦ Кількість молекул можна обчислити так: ...

♦ Визначте масу 3 моль кисню.

♦ Визначте кількість речовини магнію масою 12 г.

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Чому різні гази однакового об’єму містять однакову кількість молекул за певних умов, а тверді речовини й рідини — ні?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

А. Авогадро досліджував гази й дійшов висновку, який сформулював у вигляді закону.

Закон Авогадро: в однакових об’ємах різних газів міститься однакова кількість молекул.

Демонстрація блок-схеми на мультимедійній дошці

Чому так? Зрозуміло, що закон не «спрацював би» для твердих чи рідких речовин. Відстані між молекулами різних газів однакові за одинакових умов (t° і p), а розміри молекул настільки малі, що ними можна знехтувати, тоді як у рідинах і твердих речовинах розміри молекули достатньо великі, а відстані між ними набагато менші, ніж у газах.

1 моль будь-якого газу за нормальних умов займає об’єм 22,4 л.

Цей об’єм називають молярним і позначають Vm.

Vm = 22,4 л/моль.

0 Нормальні умови — це температура 273 К, або 0 °С і атмосферний тиск 101,3 кПа, або 760 мм рт. ст. (1 атм).

N(O2) = 6,02 ∙ 1023молекул N(Cl2) = 6,02 ∙ 1023молекул

Виходячи з цієї інформації кількість речовини можна обчислювати за такою формулою:

n = .

Об’єм обчислюємо за такою формулою:

V = n ∙ Vm.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Визначте масу, кількість молекул і об’єм вуглекислого газу (н. у.) кількістю речовини 0,5 моль.

2. Визначте масу, кількість молекул і кількість речовини СО об’ємом 0,672 л за нормальних умов.

3. Визначте об’єм (н. у.), а також кількість молекул і кількість речовини 200 г водню H2.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити