Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 33. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОНЯТТЯ ПРО КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ, МОЛЯРНУ МАСУ ТА МОЛЯРНИЙ ОБ'ЄМ

Навчально-освітня мета: узагальнювати та поглиблювати знання з теми «Кількість речовини. Моль», удосконалювати та коригувати вміння учнів розв'язувати задачі з використанням кількості речовини, маси, об'єму та кількості молекул; вчити аналізувати умову задачі, вводити позначення фізичних величин, правильно обирати формулу для розрахунку.

Тип уроку: узагальнення та коригування знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Фронтальна бесіда

♦ Наведіть формулювання закону Авогадро.

♦ Чому гази за нормальних умов займають однаковий об’єм?

♦ Який об’єм називають молярним?

♦ Які умови називають нормальними?

♦ Як визначити об’єм газу за відомою кількістю речовини?

♦ Як визначити кількість речовини за відомим об’ємом?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Як визначити масу за відомим об’ємом? Як визначити об’єм за відомою масою?

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ЗНАНЬ

1 Заповнення таблиці (завдання на мультимедійній дошці)

Формула

M

m

N

n

V

O2


64 г
Н23 ∙ 1023СО
5 моль


SO2

11,2 л

CO2
0,5 моль


Сl212 ∙ 1023O3


48 г
N2

67,2 л

2 Розв'язання задач (індивідуально, в парах або групах)

1) Дано:

m (H2 ) = 10 г

Знайти: n —?

N —?

V —?

2) Дано:

m (O2) = 640 г

Знайти: n —?

N —?

V —?

3) Дано:

m (CO2 ) = 4,4 г

Знайти: n —?

N —?

V —?

4) Дано:

n (F2 ) = 0,2 моль

Знайти: m —?

N —?

V —?

5) Дано:

n (SO2 ) = 3 моль

Знайти: m —?

N —?

V —?

6) Дано:

n(CO) = 0,5 моль

Знайти: m —?

N — ?

V — ?

7) Дано:

N (O3) = 3 ∙ 1023

Знайти: m —? n —?

V —?

8) Дано:

N (He) = 0,3 ∙ 1023

Знайти: m —? n —?

V —?

9) Дано:

N (Cl2 ) = 18 ∙ 1023моль

Знайти: m —? n —?

V — ?

10) Дано:

V (H2 ) = 2,24 л

Знайти:

n —?

N —? m —?

11) Дано:

V (O2) = 112 л

Знайти:

n —?

N —? m —?

12) Дано:

V (CO2) = 67,2 л

Знайти:

n —?

N —? m —?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити