Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 34. ВІДНОСНА ГУСТИНА ГАЗІВ

Навчально-освітня мета: сформувати уявлення про відносну густину газів, навчити визначати відносну густину певного газу за іншими газами та нормальними умовами, визначати молярні маси газів за відносною густиною, сприяти розвитку логічного мислення, формувати вміння аналізувати умову задачі, записувати скорочену умову, знаходити раціональний спосіб розв'язку.

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Хімічний диктант

Закінчіть речення.

♦ Закон Авогадро формулюють так: ...

♦ Причина того, що різні гази за нормальних умов містять однакову кількість молекул...

♦ Нормальними називають умови...

♦ Молярний об’єм — це...

♦ Запишіть формулу, за якою можна визначити кількість речовини через об’єм.

♦ Запишіть формулу, за якою можна визначити кількість речовини через масу.

♦ Запишіть формулу, за якою можна визначити кількість речовини через кількість молекул.

♦ Запишіть формулу, за якою можна визначити об’єм через кількість речовини.

♦ Запишіть формулу, за якою можна визначити масу через кількість речовини.

♦ Запишіть формулу, за якою можна визначити кількість молекул через кількість речовини.

♦ Запишіть значення сталої Авогадро.

♦ Запишіть одиниці вимірювання молярної маси.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Як можна з’ясувати наскільки одна газувата речовина важче іншої?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ü Відносна густина газів — це фізична величина, яка показує в скільки разів маса одного газу більша за масу іншого.

Відносну густину позначають буквою D. Маса одного газу відноситься до маси другого як молярна маса цього газу відноситься до молярної маси іншого.

= = D — відносна густина газів.

Приклади

1. Відносна густина невідомого газу за воднем 22. Цей вираз записують так:

DH2 (X) = 22.

Це означає, що невідомий газ у 22 рази важчий за молярну масу водню і його молярна маса дорівнює 22 ∙ 2 г/моль = 44 г/моль.

2. Відносна густина невідомого газу за нормальних умов 2 г/л. Цей вираз записують так: D ∙ (X) = 2. Він означає, що 1 літр невідомого газу має масу 2 г.

Із цього випливає:

M(X)= Dн.у. (X) ∙ Vm = 2 г/л ∙ 22,4 л/моль = 44,8 г/моль.

3. Відносна густина невідомого газу за повітрям 2. Цей вираз записують так: Dпов. (X) = 2. Він означає, що невідомий газ у 2 рази важче за повітря (середня молярна маса повітря дорівнює 29 г/моль).

M(X) = Dпов. (X) 29 = 2 ∙ 29 г/моль = 58 г/моль.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Розв'язання задач

1. Закінчіть розв’язання.

Задача 1

Розв’язання:

DH2 (SO2) =

DH2 (SO2 ) =

Задача 2

Розв’язання:

DO2 (газу) = .

Мгазу = DO2 (газу) ∙ М(O2 ) =

2. Обчисліть відносну густину кapбoн (IV) оксиду за воднем.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити