Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 35. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОНЯТТЯ ПРО ВІДНОСНУ ГУСТИНУ ГАЗІВ

Навчально-освітня мета: узагальнити та відкоригувати вміння учнів з визначення відносної густини газів, обчислення молярної маси речовини за відомою густиною; удосконалювати вміння учнів розв'язувати задачі на визначення хімічної формули речовини за відомими масовими частками та відносною густиною.

Тип уроку: узагальнення та коригування знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, завдання на мультимедійній дошці.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

♦ Що таке відносна густина газів?

♦ Чи має ця фізична величина розмірність?

♦ Як визначити відносну густину за воднем?

♦ Як визначити відносну густину за повітрям?

♦ Як визначити відносну густину за нормальними умовами?

♦ Як визначити молярну масу невідомого газу, якщо відома відносна густина газу за гелієм?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На сьогоднішньому уроці ми навчимося розв’язувати комбіновані задачі, в якій відомі масові частки елементів, а також відносна густина газів.

ІV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ЗНАНЬ

Розв'язування задач із використанням поняття відносної густини газів (можлива демонстрація на мультимедійній дошці)

1. Обчисліть відносну густину карбон(IV) оксиду за воднем.

2. Обчисліть відносну густину карбон(ІІ) оксиду за повітрям.

3. Установіть відповідність між формулою газу та його відносною густиною за повітрям.

Формула газу

Відносна густина за повітрям

а) СО

1) 2,2

б) CO2

2) 0,97

в) SO2

3) 1,52

г) NO2

4) 1,59

Розв'язування задач, у яких потрібно визначити формулу речовини за масовими частками

Задача

Визначити формулу газоподібної речовини, в якій масова частка Сульфуру 50 %, а масова частка Оксигену 50 %. Відносна густина газу за киснем 2.

Розв’язання

Нехай маса речовини 100 г, тоді маса Сульфуру 50 г, а маса Оксигену — 50 г.

n (S) = = = 1,5625 моль.

n (О) = = = 3,125 моль.

n (S): n (S) = 1,5625 : 3,125 = 1 : 2.

Формула SO2.

Відносна густина газу за киснем 2.

Отже,

M(SxOy) = D(SxOy) ∙ M(O2) = 2 ∙ 32 г/моль = 64 г/моль.

M (SO2) = 64 г/моль.

Отже, формула виведена правильно.

Завдання для самостійного розв'язування

1. Задача. Визначити формулу газоподібної речовини, до складу якої входять Карбон і Гідроген. Масова частка Карбону — 75 %, а Гідрогену — 25 %. Відносна густина газу за воднем дорівнює 8.

2. Заповніть таблицю:

Назва речовини

Формула

речовини

Об’єм

Молярна маса

Кількість

речовини

Кількість

молекул

Маса

Відносна

густина за

воднем

Кисень
0,5 моль
Карбон(ІV) оксид

24 ∙ 1023Сульфур (ІV) оксид


67,2 л


Нітроген(ІV) оксид


71 г


V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити