Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 36. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ»

Навчально-освітня мета: узагальнити, поглибити, закріпити знання з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами», сприяти свідому застосуванню понять «кількість речовини, моль, молярний об'єм, нормальні умови, відносна густина газів, стала Авогадро»; підготувати учнів до письмової контрольної роботи; вчити логічно мислити, свідомо використовувати відому інформацію в нових умовах.

Тип уроку: узагальнення та коригування знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, завдання на мультимедійній дошці.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Можлива демонстрація на мультимедійній дошці.

1. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

1) Кількість речовини

2) Моль

3) Число Авогадро

4) Молярна маса

а) Число структурних одиниць в 1 моль речовини, що дорівнює 6,02 ∙ 1023

б) Фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до її кількості в)

Фізична величина, яка показує скільки структурних одиниць (молекул, атомів або йонів) міститься в 1 моль речовини

г) Така кількість речовини, яка містить стільки структурних одиниць (молекул, атомів або йонів), скільки їх міститься у 12 г Карбону 12С.

2. Заповніть таблицю:

Фізична величина

Позначення

Одиниці вимірювання

Кількість речовиниЧисло АвогадроМолярна масаМаса речовиниКількість молекулОб’ємМолярний об’єм3. Установіть відповідність між формулою та її визначенням.

1) Обчислення кількості речовини за відомими масою та молярною масою

2) Обчислення маси речовини за відомими кількістю речовини й молярною масою

3) Обчислення молярної маси за відомими масою речовини та її кількістю

4) Обчислення кількості речовини за відомим об’ємом за нормальних умов

5) Обчислення об’єму речовини за відомою кількістю речовини за нормальних умов

6) Обчислення кількості речовини за відомою кількістю молекул

7) Обчислення кількості молекул за відомою кількістю речовини

а) n =

б) n =

в) n =

г) m = n ∙ M

д) V = n ∙ Vm

e) N = n ∙ NA

є) M =

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Узагальнити й повторити матеріал так, щоб отримати високий результат на контрольній роботі. Незрозуміле нехай стане зрозумілим, складне — простим. Усе можливо. Успіхів у роботі!

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ЗНАНЬ

1 Заповнення таблиці

Назва речовини

Формула речовини

Об’єм (н. у.)

Молярна

маса

Кількість

речовини

Кількість формульних

одиниць

Маса

Калій гідроксид0,5 мольКарбон(ІV) оксид

24 ∙ 1023


Сульфур(ІV) оксид


67,2 л

Гідроген хлорид


71 г

Алюміній оксид
12 ∙ 1023


Вода2 мольНітроген(IV) оксид


4,6 г

2 Розв'язування задач

1. Яка маса, кількість молекул та яка кількість речовини міститься в озоні об’ємом 11,2 л (н. у.)?

2. Визначте число молекул, кількість речовини та об’єм (н. у.) 8,8 г карбон(IV) оксиду.

3. Визначте число молекул, масу та об’єм (н. у.) 3,5 моль водню H2.

4. Визначте кількість речовини, масу та об’єм (н. у.) 1,8 ∙ 10 чадного газу.

5. Яка маса, кількість молекул та яка кількість речовини міститься в сульфур діоксиді об’ємом 112 л (н. у.)?

6. Визначте число молекул, кількість речовини та об’єм (н. у.) 4,6 нітроген(IV) оксиду.

7. Визначте число молекул, масу та об’єм (н. у.) 3,5 моль нітроген(І) оксиду.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити