Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 37. ПИСЬМОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2

Навчально-освітня мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами», виявити проблеми у сприйнятті матеріалу з метою подальшого корегування.

Тип уроку: контролю та коригування знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант І

1. Позначте прізвище вченого, ім’ям якого названо число частинок, що містяться в 1 моль будь-якої речовини:

а) Менделєєв;    в) Лавуазьє;

б) Авогадро;    г) Резерфорд.

2. Виберіть правильне твердження щодо молярної маси:

а) величина, що визначається числом структурних одиниць у певній порції речовини;

б) величина, що визначається масою однієї молекули речовини;

в) маса 1 моль речовини;

г) величина, що визначається загальною кількістю атомів у молекулі речовини.

3. Яку кількість речовини становить 196 г сульфатної кислоти H2SO4?

а) 1 моль;

б) 2 моль;

в) 3 моль;

г) 4 моль.

Відповідь підтвердьте розрахунками.

4. Визначте масу, число молекул та кількість речовини в 11,2 л водню Н2 (н. у.):

а) 4 г, 12 ∙ 1023, 2 моль;

б) 1 г, 3 ∙ 1023, 0,5 моль;

в) 32 г, 24 ∙ 1023, 12 моль;

г) 1 г, 12 ∙ 1023, 2 моль.

5. Визначте масу й кількість формульних одиниць у 3 моль NaOH:

а) 80 г і 12 ∙ 1023;

б) 120 г і 18 ∙ 1023;

в) 160 г і 24 ∙ 1023;

г) 28 г і 3 ∙ 3 ∙ 1023.

Відповідь підтвердьте розрахунками

6. Установіть відповідність між формулою газу та його відносною густиною за воднем:

Формула газу

Відносна густина за воднем

а) СО

1) 8,5

б) CO2

2) 14

в) SO2

3) 22

г) NH3

4) 32

Відповідь підтвердьте розрахунками.

Варіант ІІ

1. Позначте визначення кількості речовини:

а) величина, що визначається числом структурних одиниць у певній порції речовини;

б) величина, що визначається масою однієї молекули речовини;

в) величина, що визначається найменшою масою речовини, здатної існувати самостійно;

г) величина, що визначається загальною кількістю атомів у молекулі речовини.

2. Виберіть правильне твердження щодо числа Авогадро:

а) величина, що визначається числом структурних одиниць у певній порції речовини;

б) величина, що визначається масою однієї молекули речовини;

в) величина, що визначається найменшою масою речовини, здатної існувати самостійно;

г) дорівнює 6,02 ∙ 1023.

3. Яку кількість речовини становить 318 г Na2CO3?

а) 1 моль;

б) 2 моль;

в) 3 моль;

г) 4 моль.

Відповідь підтвердьте розрахунками.

4. Визначте масу, число молекул та кількість речовини в 11,2 л кисню О2 (н. у.):

а) 64 г, 12 ∙ 1023, 2 моль;

б) 16 г, 3 ∙ 1023, 0,5 моль;

в) 32 г, 24 ∙ 1023, 12 моль;

г) 1 г, 12 ∙ 1023, 2 моль.

5. Визначте масу й кількість формульних одиниць у 5 моль КОН:

а) 56 г і 6 ∙ 1023;

б) 112 г і 12 ∙ 1023;

в) 280 г і 30 ∙ 30 ∙ 1023;

г) 28 г і 3 ∙ 1023.

Відповідь підтвердьте розрахунками.

6. Установіть відповідність між формулою газу та його відносною густиною за гелієм.

Формула газу

Відносна густина за воднем

а) СО

1) 8,5

б) CO2

2) 18

в) SO2

3) 11

г) NH3

4) 7


5) 4,25

Відповідь підтвердьте розрахунками.

IIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити