Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 38. КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК, ЇХНІЙ СКЛАД І НОМЕНКЛАТУРА

Навчально-освітня мета: сформувати уявлення про класи неорганічних речовин та їх класифікацію, навчити розрізняти формули оксидів, кислот, основ, солей; формувати вміння складати назви речовин.

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

♦ Чим відрізняються прості та складні речовини?

♦ Як поділені прості речовини?

♦ Які речовини називають оксидами?

♦ Чим відрізняються основні та кислотні оксиди?

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Як можливо класифікувати складні речовини?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Класифікація неорганічних речовин

Класи неорганічних речовин

Оксиди

Кислоти

Основи

Солі

Складні речовини, які складаються з двох хімічних елементів, один з яких Оксиген

Складні речовини, до складу яких входять кислотні залишки й атоми Гідрогену, здатні заміщуватися або обмінюватися на атоми металу

Складні речовини, які складаються з атомів металів і атомів гідроксогруп

Складні речовини, які складаються з атомів металів і атомів кислотних залишків

Приклади речовин:

MgO, SO3, CO2

Приклади речовин:

HCl, H2SO4, H3PO4

Приклади речовин:

KOH, NaOH, Al(OH)3

Приклади речовин: Na2CO3, CuSO4, Mg(NO3)2

Складання назв речовин

Оксиди

Для того щоб дати назву оксидам, треба до назви першого елемента в речовині (якщо має змінну валентність, то вказати) додати слово «оксид»:

MgO — магній оксид; SO3 — сульфур(IV) оксид; CO2 — карбон(IV) оксид.

Кислоти

Назва кислот за сучасною номенклатурою

Традиційна назва кислот

Формула

Кислотний залишок

Нітратна

Азотна

HNO3

NO-3

Силікатна

Кремнієва

H2SiO3

SiO2-3

Сульфатна

Сірчана

H2SO4

SO2-4

Сульфітна

Сірчиста

H2SO3

SO2-3

Сульфідна

Сірководнева

H2S

S2-

Карбонатна

Вугільна

H2CO3

CO2-3

Ортофосфатна

Фосфорна

H3PO4

PO3-4

Хлоридна

Соляна

HCl

Cl-

Основи

Для того щоб дати назву основам, треба до назви металічного елемента в речовині (якщо має змінну валентність, то вказати) додати слово «гідроксид»: KOH — калій гідроксид; NaOH — натрій гідроксид; Fe (OH)3— ферум(ІІІ) гідроксид.

Солі

Для того щоб дати назву солям, треба до назви металічного елемента в речовині (якщо має змінну валентність, то вказати) додати назву кислотного залишку.

Назва солі за кислотним

Кислотний

залишком

залишок

Нітрат

NO-3

Силікат

SiO2-3

Сульфат

SO2-4

Сульфіт

SO2-3

Назва солі за кислотним

Кислотний

залишком

залишок

Сульфід

S2-

Карбонат

CO2-3

Ортофосфат

PO3-

Хлорид

Cl-

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання на мультимедійній дошці

1. Серед запропонованих формул виберіть формули оксидів, кислот, основ, солей та запишіть їх у відповідний стовпчик таблиці:

MnO2, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, CuSO4, N2O5, HNO3, Al2(SO4)3:

Оксиди

Кислоти

Основи

Солі

2. Установіть відповідність між назвою та формулою оксиду.

Назва оксиду

Формула оксиду

а) Кальцій оксид

1) CO

б) Карбон(IV) оксид

2) CaO

в) Карбон(ІІ) оксид

3) CO2

г) Нітроген(І) оксид

4) N2O

д) Натрій оксид

5) Na2O

е) Калій оксид

6) K2O

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити