Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 39. ОКСИДИ: ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ПОШИРЕНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ

Навчально-освітня мета: узагальнити знання про оксиди, вчити прогнозувати їхні фізичні властивості за типом кристалічної ґратки, якою вони утворені, закріпити навички складання формул оксидів; сформувати уявлення про поширеність оксидів у природі та їх застосування на основі розвитку міжпредметних зв'язків з природознавством, біологією, географією.

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

♦ На які групи поділені речовини?

♦ Як поділені прості речовини?

♦ На які класи поділені складні речовини?

♦ Які речовини називають оксидами?

♦ Як дати назву оксидам?

♦ Які речовини називають кислотами?

♦ Які речовини називають основами?

♦ Як дати назви основам?

♦ Які речовини називають солями?

Хімічний диктант

Розподіліть речовини на класи. Серед запропонованих формул виберіть формули оксидів, кислот, основ, солей, запишіть їх у відповідний стовпчик таблиці й дайте назви речовинам:

PbO2, H3PO4, Ba (OH)2, Na23, NO2, HCl, Fe2 (SO4 )3, Cu (OH)2:

Оксиди

Кислоти

Основи

Солі

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Яка залежність між типом кристалічної ґратки та фізичними властивостями оксидів?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Демонстрація блок-схеми на мультимедійній дошці

На основі знань про будову кристалічних ґраток спрогнозуйте фізичні властивості відомих вам оксидів. Так, оксиди з молекулярними кристалічними ґратками (переважно кислотні оксиди) можуть перебувати в різних агрегатних станах, мають невисокі температури кипіння або плавлення.

Пісок — речовина з атомними кристалічними ґратками, тугоплавка, тверда, нерозчинна у воді; кальцій оксид, як і всі основні оксиди, — тверда речовина з йонними кристалічними ґратками, має високі температури плавлення.

Поширеність оксидів у природі

CO2 — вуглекислий газ, входить до складу повітря, кількість в атмосфері останнім часом значно збільшилася внаслідок збільшення автотранспорту, викидів промислових підприємств. Надлишкова кількість вуглекислого газу обумовлює так званий «парниковий ефект», спричиняючи потепління клімату на планеті.

SiO2 — пісок, найпоширеніша тверда речовина на планеті, входить до складу багатьох гірських порід, є будівельним матеріалом, входить до складу скла.

H2O — вода. Пригадайте з курсу хімії 7 класу, що саме ми дізналися про цей оксид.

СаО — негашене вапно — будівельний матеріал.

Al2O3 — корунд, алюміній оксид, входить до складу сапфірів і рубінів.

СО — чадний газ, блокує дію гемоглобіну, викликає задуху.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконайте завдання

1. Складіть формули оксидів:

а) нітроген(V) оксид_____________________________ ;

б) алюміній оксид_______________________________ ;

в) сульфур(VI) оксид____________________________ ;

г) станум(IV) оксид_____________________________ .

2. Серед запропонованих формул виберіть формули основних і кислотних оксидів, заповніть таблицю:

BaO, CuO, N2O5, Na2O, Mn2O7, SO3.

Основні оксиди

Кислотні оксидиVI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити