Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 40. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ. ПРИНЦИП КИСЛОТНО-ОСНОВНИХ ВЗАЄМОДІЙ

Навчально-освітня мета: актуалізувати знання про взаємодію оксидів з водою, вивчити хімічні властивості оксидів, навчити записувати рівняння хімічних реакцій взаємодії основних оксидів з кислотами й кислотними оксидами, кислотних оксидів з основами та основними оксидами.

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; для демонстрації взаємодії основних і кислотних оксидів з водою: кальцій оксид, вода, фенолфталеїн, червоний фосфор, лакмус, спиртівка, сірники, колба.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Які хімічні властивості є в основних оксидів, окрім взаємодії з водою?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Кислотно-основні властивості оксидів

1. Взаємодія з водою основних оксидів: основний оксид (утворений елементами ІА і ІІА підгруп) + вода = основа.

Демонстрація досліду 1. До води додати декілька крапель фенолфталеїну, потім порошок кальцій оксиду. Що спостерігаємо? Чому фенолфталеїн набув малинового забарвлення? Крім зміни кольору, спостерігаємо сильне розігрівання розчину.

CaO + H2O = Ca (OH)2

CuO + H2O ≠ (не відбувається)

2. Взаємодія з водою кислотних оксидів.

Демонстрація 2. У ложечку набираємо червоного фосфору, підпалюємо його, виділяється білий дим. Занурюємо ложечку в колбу з водою, в яку попередньо додаємо декілька крапель лакмусу. Що спостерігаємо? Чому лакмус червоний?

P2O5+ 3H2O = 2H3PO4

Кислотний оксид

Кислота, що йому відповідає

CO2

H2CO3

SO2

H2SO3

SO3

H2SO4

N2O5

HNO3

P2O5

H3PO4

3. Взаємодія основних оксидів з кислотами з утворенням солі й води.

FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O

Самостійно закінчіть рівняння хімічної реакції:

CaO + HCl =______________________________________

4. Взаємодія кислотних оксидів з лугами з утворенням солі й води.

CO2 + Ca (OH)2= CaCO3 + H2O

Самостійно закінчіть рівняння хімічної реакції:

Ba (OH)2 + SO3 =__________________________________

5. Взаємодія основних і кислотних оксидів з утворенням солі.

BaO + SiO2 = BaSiO3

Самостійно закінчіть рівняння хімічної реакції:

MgO + SO2 =_____________________________________

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Запишіть пропущені в рівняннях формули, розставте коефіцієнти:

а) Na2O +... = NaOH

б) ... + H2O = HNO3

в) MgO +... = Mg3(PO4)2 +...

г) Ba (OH)2 +... = BaCO3 + H2O

д) ... + SO3 = CaSO4

2. Закінчіть рівняння реакцій:

а) K2O + H2O =___________________________________

б) SO3 + H2O =___________________________________

в) BaO + H2SO4 =_________________________________

г) KOH + P2O5 =___________________________________

д) MgO + CO2 =___________________________________

3. Закінчіть схеми хімічних реакцій:

а) барій оксид + вода →____________________________

б) сульфур(IV) оксид + вода →______________________

в) купрум(ІІ) оксид + ортофосфатна кислота →_________

г) натрій гідроксид + карбон(IV) оксид →______________

д) літій оксид + нітроген (V) оксид →__________________

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити