Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 41. РОЗРАХУНКИ ЗА РІВНЯННЯМИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Навчально-освітня мета: навчити розв'язувати задачі за рівнянням хімічних реакцій за алгоритмом, уміти використовувати набуті знання в новій ситуації, вміти правильно застосувати рівняння відповідно до умови задачі, розвивати логічне мислення.

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Хімічний диктант

♦ Запишіть формулу алюміній оксиду.

♦ Які речовини називають оксидами?

♦ Чим відрізняються основні та кислотні оксиди?

♦ Які особливості взаємодії основних оксидів з водою?

♦ Як експериментально довести, що в результаті взаємодії основного оксиду з водою утворюється основа?

♦ Який кислотний оксид не реагує з водою?

♦ Чому під час взаємодії кислотних оксидів з водою лакмус набуває червоного кольору?

♦ Запишіть рівняння взаємодії калій оксиду з водою.

♦ Запишіть рівняння взаємодії фосфор(V) оксиду з водою.

♦ Запишіть рівняння взаємодії кальцій оксиду із сульфатною кислотою.

♦ Запишіть рівняння взаємодії кальцій оксиду з карбон(IV) оксидом.

♦ Запишіть рівняння взаємодії натрій оксиду з нітроген(V) оксидом.

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Як проводити розрахунки за рівняннями хімічних реакцій?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Перед вами покроковий «рецепт» (алгоритм) розв’язування задачі за рівнянням хімічної реакції (на партах). Проаналізуйте його й поетапно самостійно розв’яжіть задачу.

Алгоритм розв'язку задачі за рівнянням хімічної реакції

1. Запишіть скорочену умову задачі.

2. Запишіть рівняння хімічної реакції відповідно до умови задачі, розставте коефіцієнти, підкресліть речовину, про яку в задачі наведено числові дані, однією рискою, а речовину, про яку питають у задачі, — двома рисками.

3. Запишіть молярні маси цих речовин.

4. Обчисліть кількість речовини відомої речовини.

5. Обчисліть за рівнянням хімічної реакції кількість речовини невідомої речовини (врахуйте коефіцієнти).

6. Дайте відповідь на питання задачі.

Розв'язок задач за алгоритмом Задача

Яка маса кальцій гідроксиду (гашеного вапна) утвориться взаємодією кальцій оксиду (негашеного вапна) з 36 г води?

Розв’язання

CaO + H2O = Ca (OH)2

M(CaO) =.. г/моль

M (H2O) =.. г/моль

n = .

m = n ∙ M.

1) n (H2O) = (n (H2O ) = n (Ca (OH)2),

тому що однакові коефіцієнти перед формулами цих речовин є в рівнянні реакцій).

2) n (H2O) = n (Ca (OH)2) .

3) m (Ca (OH)2 ) =

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Розв'язування задач

1. Яка кількість молекул кальцій гідроксиду утвориться під час взаємодії 112 г кальцій оксиду з водою?

2. Яка кількість речовини солі утвориться під час взаємодії кальцій оксиду масою 20 г з фосфор(V) оксидом?

3. Яка маса солі утвориться під час взаємодії барій оксиду масою 5 г з ортофосфатною кислотою?

4. Яка кількість молекул сульфатної кислоти утвориться під час взаємодії 44,8 л сульфур (VІ) оксиду з водою?

5. Яка маса води утвориться під час взаємодії натрій гідроксиду зі 112 л сульфур(IV) оксиду?

6. Який об’єм сульфур(IV) оксиду (н. у.) необхідний для взаємодії з 2 моль кальцій гідроксиду?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити