Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 42. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Навчально-освітня мета: узагальнити уявлення про класи неорганічних речовин, закріпити знання про оксиди та їхні хімічні властивості, удосконалювати вміння писати рівняння хімічних реакцій за участі оксидів, коригувати вміння розв'язувати розрахункові задачі за рівнянням хімічної реакції.

Тип уроку: узагальнення та коригування знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Демонстрація завдань на мультимедійній дошці

1. Установіть відповідність між формулою речовини та класом, до якого вона належить.

a) HCl

1) Оксид

б) CO2

2) Кислота

в) Ca (OH)2

3) Основа

г) Na2CO3

4) Сіль

2. Установіть відповідність між формулою й назвою кислоти.

а) HNO3

1) Сульфатна

б) H2CO3

2) Сульфітна

в) H2SO4

3) Сульфідна

г) H2SO3

4) Нітратна


5) Карбонатна

3. Установіть відповідність між формулою оксиду та його особливостями.

а) CO2

1) Основний оксид

б) ВеО

2) Кислотний оксид

в) MgO

3) Амфотерний оксид

4. Запишіть формулу, за якою можна розрахувати кількість речовини за масою.

5. Запишіть формулу, за якою можна розрахувати кількість речовини за об’ємом.

6. Запишіть формулу, за якою можна розрахувати кількість речовини за кількістю молекул.

7. Запишіть формулу, за якою можна розрахувати масу за відомою кількістю речовини.

8. Запишіть формулу, за якою можна розрахувати об’єм за відомою кількістю речовини.

9. Запишіть формулу, за якою можна розрахувати кількість молекул за відомою кількістю речовини.

10. Яке значення має стала Авогадро?

11. Яке значення має молярний об’єм газів за нормальних умов?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Продовжуємо вчитися розв’язувати задачі за рівнянням хімічної реакції.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ЗНАНЬ

1. Визначити об’єм вуглекислого газу (н. у.), який утвориться під час згоряння 24 г вуглецю (С)?

2. Визначити масу води, яка необхідна для взаємодії з 15,3 г барій оксиду.

3. Яка кількість молекул сульфітної кислоти утворилася під час взаємодії сульфур діоксиду з 54 г води?

4. Яка кількість речовини сульфатної кислоти необхідна для взаємодії з 8 г магній оксиду?

5. Яка маса магній оксиду утвориться під час взаємодії магнію з 11,2 л кисню (н. у.)?

6. Яка маса сульфітної кислоти утвориться під час взаємодії води з 18 ∙ 1023 молекул сульфур(IV) оксиду?

7. Яка маса солі утвориться під час взаємодії ферум(ІІІ) оксиду із сульфатною кислотою масою 19,6 г?

8. Який об’єм сульфур(IV) оксиду (н. у.) необхідний для взаємодії з 0,2 моль води.

9. Визначте кількість речовини, масу та об’єм (н. у.) 1,8 ∙ 1023 гідроген сульфіду.

10. Установіть послідовність чисел згідно з ланцюжком (для кисню):

маса (г) → кількість речовини (моль) → об’єм (н. у.) (л) → кількість молекул

а) 0,6 ∙ 1023;    в) 2,24;

б) 3,2;    г) 0,1.

11. Установіть відповідність між масою речовини та кількістю атомів Гідрогену в ній.

Маса речовини

Кількість атомів Гідрогену

а) 3,65 г HCl

1) 48 ∙ 1023

б) 19,6 г H2SO4

2) 0,18 ∙ 1023

в) 0,98 г H3PO4

3) 2,4 ∙ 1023

г) 32 г CH4

4) 0,6 ∙ 1023

12. Установіть відповідність між формулою газу та його відносною густиною за повітрям (приблизна відносна молекулярна маса повітря 29). Відповідь підтвердьте розрахунками.

Формула газу

Відносна густина за повітрям

а) СО

1) 2,2

б) CO2

2) 0,97

в) SO2

3) 1,52

г) NO2

4) 1,59

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити