Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 44. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВ. РЕАКЦІЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ. РЕАКЦІЇ ОБМІНУ

Навчально-освітня мета: сформувати уявлення про хімічні властивості основ, продемонструвати реакцію нейтралізації, навчити записувати рівняння хімічних реакцій за участі основ, увести поняття «реакція обміну»; сприяти поглибленню знань з теми «Класи неорганічних сполук».

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, розчини натрій гідроксиду, фенолфталеїну, лакмусу, метилового оранжевого, сульфатної кислоти, купрум(ІІ) сульфату, пробірки.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

♦ Як відрізнити основи від інших класів неорганічних речовин?

♦ Які фізичні властивості основ?

♦ Назвіть луги.

♦ Охарактеризуйте застосування основ.

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Які хімічні властивості основ? Що таке реакція нейтралізації? Що таке реакція обміну?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Хімічні властивості

1. Дія лугів на індикатори

Досліди (1-3) — демонстрація дії індикаторів на луги: метиловий оранжевий стає жовтим, лакмус — синім, фенолфталеїн — малиновий.

2. Взаємодія з кислотами (реакція нейтралізації)

Під час взаємодії розчинних і нерозчинних основ з кислотами утворюються сіль і вода.

Дослід 4: до розчину лугу додати декілька краплин фенолфталеїну, а потім розчин кислоти. Що спостерігаєте?

KOH + HCl = KCl + H2O

Запишіть самостійно:

Fe (OH)2+ HCl =___________________________________

3. Взаємодія з кислотними оксидами

Під час взаємодії лугів з кислотними оксидами утворюються сіль і вода:

2NaOH + CO2= Na2CO3+ H2O

Запишіть самостійно:

2KOH + SO2 =_____________________________________

4. Взаємодія лугів з розчинами солей

Під час взаємодії лугів з розчинними солями утворюються нова сіль і нова основа.

Дослід 5: до розчину купрум(ІІ) сульфату додати розчин лугу. Чи відбулася хімічна реакція? Що спостерігаєте?

2KOH + CuSO4 = Cu (OH)2↓ + K2SO4

Запишіть самостійно:

Ba (OH)2 + Na2CO3 =________________________________

ü Реакція обміну — це реакція, в яку вступають дві складні речовини, що обмінюються своїми складовими частинами з утворенням двох нових складних речовин.

5. Відношення до нагрівання

Луги стійкі до нагрівання, більшість нерозчинних основ розкладається з утворенням основних оксидів та води:

Cu(OH)2= CuO + H2O

Запишіть самостійно:

Al(OH)3=____________________________________________

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Демонстрація завдань на мультимедійній дошці

Знайдіть відповідні закінчення реакцій за зразком:

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити