Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 45. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВ. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЛУГАМИ

Навчально-освітня мета: узагальнити й відкоригувати вміння учнів складати рівняння хімічних реакцій за участі нерозчинних основ та лугів, навести правила безпеки під час користування лугами, удосконалити вміння учнів розв'язувати розрахункові задачі за рівнянням хімічних реакцій.

Тип уроку: узагальнення та коригування знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Завдання на мультимедійній дошці

1. Установіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами реакції.

а) Луг + кислотний оксид →

1) Нова сіль + нова кислота

б) Луг чи нерозчинна основа + кислота →

2) Сіль + вода

в) Термічний розклад основи →

3) Основний оксид + вода

г) Розчинна сіль + луг →

4) Сіль + основа

2. Установіть відповідність між індикатором і його кольором у лугах.

а) Метиловий оранжевий

1) Малиновий

б) Фенолфталеїн

2) Жовтий

в) Лакмус

3) Синій

3. Запишіть пропущені в рівняннях формули, розставте коефіцієнти:

а) SO3 +... = K2SO4 +...

б) ... + HCl = CuCl2+...

в)

г) CrCl3 +... = Cr (OH)3 +...

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У тестах ЗНО є таке завдання:

♦ У лабораторії є речовини: кухонна сіль, розчин оцтової кислоти, натрій гідроксид. Яка з цих речовин може викликати опік?

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ЗНАНЬ

У разі потрапляння на шкіру луги можуть спричиняти опіки. Тому поводитися і з розчинами, і з гранулами лугу треба дуже обережно. Не можна брати їх руками. Треба використовувати захисний одяг та окуляри. Якщо ви розлили луг, необхідно одразу нейтралізувати його оцтом. У разі потрапляння в очі негайно промийте їх розчином боратної кислоти аптечного виготовлення.

Розв'язування задач з використанням рівнянь хімічних реакцій за участі основ та лугів

(Один/одна учень/учениця виконують розв’язання на дошці.)

1. Яка маса натрій сульфату утвориться під час взаємодії натрій гідроксиду з 19,6 г сульфатної кислоти?

2. Яка маса барій сульфату утвориться в разі взаємодії сульфатної кислоти з барій гідроксидом масою 1,71 г?

3. Яка кількість молекул води утвориться під час розкладу 3 моль хром(ІІІ) гідроксиду?

4. Яка маса осаду утвориться під час дії на 32 г купрум(ІІ) сульфату калій гідроксиду?

5. Яка маса алюміній сульфату необхідна для взаємодії з 8 г натрій гідроксиду?

Складання рівнянь реакцій

(Один/одна учень/учениця виконують розв’язання на дошці.)

Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:

1. Na → NaOH → Na2CO3

2. Ca → CaO → Ca(OH)2→ CaCO3

3. Cu(OH)2→ CuO → CuCl2

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити