Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 47. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСЛОТ. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З КИСЛОТАМИ

Навчально-освітня мета: сформувати уявлення учнів про хімічні властивості кислот, продемонструвати взаємодію кислот з металами, основами, солями слабких кислот; навчити записувати рівняння відповідних хімічних реакцій; зосередити увагу на заходах безпеки під час роботи з кислотами.

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, метали — цинк, мідь, розчини хлоридної та сульфатної кислот, подрібнена крейда, лакмус, метиловий оранжевий, фенолфталеїн, пробірки.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

♦ Які речовини називають кислотами?

♦ Які кислоти бувають за вмістом Оксигену. Наведіть приклади.

♦ Які кислоти бувають за силою? Наведіть приклади.

♦ Які кислоти бувають за основністю? Наведіть приклади.

♦ Охарактеризуйте фізичні властивості кислот.

♦ Де в природі трапляються кислоти?

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Які хімічні властивості кислот? З якими речовинами вони реагують, а з якими — ні?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Дія на індикатори

Дослід 1. Декілька крапель лакмусу додаємо до розчину сульфатної кислоти; лакмус забарвлюється в червоний колір.

Дослід 2. Декілька крапель метилоранжу додаємо до розчину сульфатної кислоти; метиловий оранжевий забарвлюється в рожевий колір.

Дослід 3. Декілька крапель фенолфталеїну додаємо до розчину сульфатної кислоти, фенолфталеїн залишається безбарвним.

2. Взаємодія з металами

Кислоти під час взаємодії з металами, які в електрохімічному ряду напруг розташовані до Н, утворюють сіль і водень.

Дослід 4. Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

Запишіть самостійно:

Fe + HCl =________________________________________

Дослід 5. Cu + HCl =

3. Взаємодія з основами

Під час взаємодії розчинних і нерозчинних основ з кислотами утворюються сіль і вода.

Дослід 6. 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O

4. Взаємодія з основними оксидами

Під час взаємодії основних оксидів з кислотами утворюються сіль і вода.

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

5. Взаємодія із солями

Під час взаємодії солей слабких кислот із сильними кислотами утворюються нова сіль та нова кислота.

Дослід 7. CaCO3+ 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2

Заходи безпеки під час роботи з кислотами

Ні в якому разі не можна куштувати кислоти та будь-які інші речовини. Під час розведення кислоти у воду додають кислоту, а не навпаки. Розчини кислот у випадку потрапляння на шкіру спричиняють почервоніння, а за великої концентрації — сильні опіки. Місце ураження необхідно промити проточною водою до зникнення відчуття печіння, а потім обробити розчином питної соди.

У разі потрапляння кислот на одяг на ньому з’являються дірки, тому працювати треба в халаті.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Запишіть пропущені в рівняннях формули, розставте коефіцієнти:

а) Al +... = AlCl3 +...

б) ... + H2SO4 = MgSO4+...

в) Ba(OH)2+... = Ва3(PO4)2 +...

г) K2CO3 +.. = KNO3 + H2O +...

2. З’єднайте частинки хімічного рівняння так, як це показано на прикладі, напишіть тип хімічної реакції, розставте коефіцієнти:

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити