Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 48. РЯД АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ. РЕАКЦІЇ ЗАМІЩЕННЯ

Навчально-освітня мета: продовжувати формувати уявлення про ряд активності металів, увести поняття реакції заміщення, актуалізувати знання про вже вивчені типи хімічних реакцій, продовжувати формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій за участі кислот.

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, ряд активності металів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Завдання на мультимедійній дошці

1. Установіть відповідність між індикатором і його кольором у кислоті.

а) Метиловий оранжевий

1) Рожевий

б) Фенолфталеїн

2) Червоний

в) Лакмус

3) Безбарвний

2. Установіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами реакції.

а) Метал (до Н) + розчин кислоти →

1) Нова сіль + нова кислота

б) Луг чи нерозчинна основа + кислота →

2) Сіль + вода

в) Основний оксид + кислота →

3) Сіль + вода

г) Сіль слабкої кислоти + кислота →

4) Сіль + водень

3. Які типи хімічних реакцій вам відомі?

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На минулому уроці ми спостерігали реакцію взаємодії цинку та міді з хлоридною кислотою. У якому випадку реакція відбувалась? Яка ознака реакції?

Таким чином, під час експерименту ми з’ясували, що одні метали реагують з водою, а інші — ні.

Чому так відбувається?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Властивість металів реагувати з кислотами дослідив російський учений Микола Миколайович Бекетов. За здатністю металів витісняти водень з розчинів кислот він уклав 1863 року «Витискувальний ряд металів», або «Ряд активності металів».

Усі метали, які в ряду активності розташовані ліворуч від Гідрогену, здатні витискувати водень із розчинів кислот. Ті самі метали, які розташовані після Гідрогену, під час взаємодії з розчинами кислот водень не витискують. Винятком є нітратна кислота, реакції її взаємодії з металами відбуваються більш складно. Ми будемо вивчати їх у старших класах.

Варто враховувати, що Li, Na, K, Ca, Sr здатні витискувати водень з води.

Запис на дошці:

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

Що спільного між рівняннями хімічних реакцій, записаних на дошці? Так, те, що в реакцію вступає одна складна та одна проста речовини й утворюються одна проста й одна складна.

Такі реакції називають реакціями заміщення.

ü Реакція заміщення — це реакція, в яку вступає одна проста й одна складна речовина, в якій атоми простої речовини заміщують деякі атоми в складній речовині.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Закінчити рівняння можливих реакцій відповідно до схем:

а) барій оксид + сульфітна кислота →_________________

б) купрум(ІІ) гідроксид + ортофосфатна кислота →______

в) магній + сульфатна кислота →_____________________

г) натрій карбонат + хлоридна кислота →______________

д) срібло + хлоридна кислота →______________________

2. Напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити