Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 49. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ПРО РЕАКЦІЇ ЗАМІЩЕННЯ ТА РЯД АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ

Навчально-освітня мета: узагальнити й відкоригувати знання учнів про кислоти, їхні хімічні властивості, ряд активності металів, типи хімічних реакцій, продовжувати формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій за участі кислот, застосовувати їх для розв'язування розрахункових задач за рівнянням хімічних реакцій.

Тип уроку: узагальнення та коригування знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, ряд активності металів, таблиця розчинності.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Завдання на мультимедійній дошці

1. Закінчити рівняння можливих реакцій:

а) барій + вода;

б) сульфур(IV) оксид + вода;

в) магній + ортофосфатна кислота;

г) натрій гідроксид + карбон(IV) оксид;

д) кальцій оксид + фосфор(IV) оксид;

е) алюміній + сульфатна кислота (розчин); є) барій оксид + хлоридна кислота;

ж) ферум(ІІІ) гідроксид + сульфатна кислота;

з) натрій сульфід + нітратна кислота;

и) мідь + сульфатна кислота (розчин).

2. Визначити типи реакцій у попередніх рівняннях.

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На сьогоднішньому уроці ми маємо вдосконалити наші знання та вміння з теми «Кислоти».

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ЗНАНЬ

1. Установіть відповідність між формулою речовини та класом, до якого вона належить.

Формула

Клас

а) H2SO4

1) Оксид

б) ВаО

2) Кислота

в) Al(OH)3

3) Основа

г) CaSO4

4) Сіль

2. Вкажіть ряд кислот, у якому наведено тільки оксигеновмісні кислоти, запишіть відповідь формулами кислот:

а) сульфатна, нітратна, хлоридна;

б) хлоридна, сульфідна;

в) сульфітна, ортофосфатна, силікатна;

г) нітратна, сульфідна, ортофосфатна.

3. Укажіть речовини, які взаємодіють з хлоридною кислотою, запишіть відповідне рівняння реакції:

а) SO2;

б) CaCO3;

в) NO;

г) MgO.

4. Закінчіть рівняння реакцій:

а) CaO + H2O =________________________________________

б) Ba (OH)2+ H2SO3 =__________________________________

в) Fe (OH)3 + H2SO4 =___________________________________

Г) K2CO3 + H3PO4 =_____________________________________

5. Закінчіть рівняння реакцій:

а) калій оксид + сульфур(VІ) оксид_______________________

б) ферум(ІІ) гідроксид + сульфатна кислота________________

в) термічний розклад хром(ІІІ) гідроксиду__________________

г) калій карбонат + нітратна кислота______________________

6. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:

Ba → BaO → Ba (OH)2→ BaCl2 → Ba (OH)2→ BaO

7. Яка маса солі утвориться під час взаємодії 8 г натрій гідроксиду й сульфатної кислоти?

8. Який об’єм водню (н. у.) виділиться під час взаємодії алюмінію з розчином, в якому міститься 19,6 г сульфатної кислоти?

9. Яка маса магній оксиду необхідна для взаємодії з ортофосфатною кислотою масою 19,6 г?

10. Визначте масові частки елементів у сульфатній кислоті.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити