Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 51. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕРЕДНІХ СОЛЕЙ

Навчально-освітня мета: сформувати уявлення про хімічні властивості солей, продемонструвати взаємодію солей з лугами, металами, сильними кислотами, іншими солями; продовжувати вдосконалювати вміння писати рівняння хімічних реакцій, складати формули солей.

Тип уроку: набуття нових знань.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, ряд активності металів, таблиця розчинності, залізний цвях, занурений у розчин купрум(ІІ) сульфату, крейда, розчини натрій гідроксиду, купрум(ІІ) сульфату, хлоридної кислоти, арґентум нітрату, калій хлориду, пробірки.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

♦ Які речовини називають солями?

♦ Як будова солей обумовила їхні властивості?

♦ Які фізичні властивості солей?

♦ Назвіть солі, які використовують у медицині.

♦ Назвіть солі, які використовують у будівництві.

♦ Назвіть солі, що їх використовують як мінеральні добрива.

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ З якими речовинами реагують солі?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя

Відношення до нагрівання

Більшість солей термічно стійкі, розкладаються солі слабких кислот:

CaCO3 = CaO + CO2

Взаємодія з кислотами

Під час взаємодії кислот із солями утворюються нова сіль і нова кислота. Обов’язковою умовою є те, що в продуктах реакції має бути осад або газ.

Дослід 1. AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3

Самостійна робота

Виберіть можливу взаємодію:

♦ натрій карбонат + сульфатна кислота = ?

♦ калій нітрат + сульфатна кислота = ?

Запишіть правильне рівняння реакції.

Взаємодія з лугами

У реакцію вступають луги й розчинні солі за умови, що в результаті реакції утворюється нерозчинна речовина.

Дослід 2. 2KOH + CuSO4 = Cu(OH)2 ↓ + K2SO4

Виберіть можливу взаємодію: натрій гідроксид + ферум(ІІ) хлорид = ?; ферум(ІІ) гідроксид + натрій хлорид = ?; барій карбонат + калій гідроксид = ? Запишіть можливе рівняння реакції.

Взаємодія з металами

Метал, який у ряді активності металів розташований лівіше, здатний витіснити менш активний метал із розчину солі.

Дослід 3. Заздалегідь занурити залізний цвях у розчин купрум(ІІ) сульфату.

Fe + CuSO4 + FeSO4 + Cu

Самостійна робота

Виберіть можливу взаємодію: цинк + арґентум нітрат = ?; срібло + цинк хлорид = ? Запишіть можливе рівняння реакції.

Взаємодія солей із солями

Під час взаємодії розчинних солей утворюються дві нові солі, одна з яких нерозчинна.

Дослід 4. AgNO3 + KCl = AgCl і + KNO3

Самостійна робота

Виберіть можливу взаємодію:

♦ цинк хлорид + натрій нітрат = ?

♦ кальцій карбонат + калій хлорид = ?

♦ купрум(ІІ) сульфат + барій хлорид = ?

Запишіть можливе рівняння реакції.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання на мультимедійній дошці

1. Запишіть пропущені в рівняннях формули, розставте коефіцієнти:

а) K2CO3 + ... = K2SO4 + ... + CO2

б) .. + KOH = Fe(OH)3 + ...

в) MgCO3 = MgO +...

г) CtCl3 + ... = AgCl + ...

д) Fe + ... =... + Zn

2. З’єднайте частинки хімічного рівняння так, як це показано на прикладі, напишіть тип хімічної реакції, розставте коефіцієнти:

3. Закінчіть рівняння реакцій:

а) залізо + купрум(ІІ) хлорид;

б) цинк сульфат + натрій гідроксид;

в) натрій карбонат + хлоридна кислота;

г) кальцій хлорид + арґентум нітрат;

д) термічний розклад магній карбонату.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити