Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 52. АМФОТЕРНІ ОКСИДИ ТА ГІДРОКСИДИ

Навчально-освітня мета: довести амфотерність оксидів і гідроксидів як один із проявів подвійності властивостей у неживій, живій природі та мистецтві; навчити записувати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють амфотерні властивості сполук; поглибити уявлення учнів про властивості речовин різних класів неорганічних сполук; розвивати міжпредметні зв'язки з біологією, мистецтвом, продовжувати розвивати дослідницькі навички; формувати вміння виконувати хімічний експеримент, вчити порівнювати, аналізувати, конкретизувати, робити висновки.

Тип уроку: дослідження, набуття нових знань.

Форма проведення уроку: урок-дослідження.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, портрет Гей-Люссака; фото дволикого Януса, епіграф до уроку, символи амфотерних хімічних елементів, набір карток «Класи неорганічних сполук», на столах у учнів — розчини цинк сульфату, натрій гідроксиду, хлоридної кислоти, пробірки.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

♦ На які дві групи поділені речовини?

♦ Як поділені прості речовини? Яка класифікація складних речовин?

Учні поділені на чотири групи: «Оксиди», «Кислоти», «Основи», «Солі». Перед кожною групою лежать картки з формулами всіх класів неорганічних сполук. Кожна група обирає відповідно до назви своєї групи картки з формулами речовин, обґрунтовує свій вибір.

♦ Запитання: Чому ви вважаєте, що ці формули є формулами оксидів, кислот, основ, солей?

Кожен клас неорганічних сполук має ще класифікації відповідно до розчинності у воді, сили та ін. Спробуйте відібрані вами картки з формулами розподілити на групи відповідно до класифікацій, визначених у оксидів, кислот, основ, солей. У групах оксидів і основ відберіть картки з формулами амфотерних оксидів та основ. Назвіть їх. Ці речовини і є головними героями нашого уроку.

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Есть много близких меж собой явлений, Двуликих свойств (о, где их только нет!).

Жизнь — двойственность таких соединений, Как вещь и тень, материя и свет.

На дошці прикріплені символи хімічних елементів (Be, Al, Zn, Sn, Pb, Fe, Mn, Cr). Що спільного між ними? Так, вони утворюють амфотерні сполуки — оксиди й гідроксиди. Це і є темою нашого уроку. На попередніх уроках ми зупинилися на вивченні основних класів неорганічних сполук. До яких класів слід віднести ці речовини, які їхні особливості — це і є предметом дослідження нашого уроку.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

У природі немає різких меж між явищами. Є день, є ніч, між ними ранок або вечір, є літо і є зима, між ними осінь або весна. Зверніть увагу на наш епіграф. Дійсно, у природі часто трапляється подвійність властивостей та особливостей. Так, хамелеон — представник тваринного світу, може проявляти таку подвійність.

Які, на вашу думку, речовини, вже вивчені нами, є протилежностями, антонімами? Так, основи й кислоти. Але є речовини, які залежно від умов можуть водночас проявляти основні та кислотні властивості. Прояв речовинами подвійних властивостей називають амфотерністю. Досліджувати амфотерність ми будемо на прикладі амфотерної основи — цинк гідроксиду. Вам запропоновані реактиви. Якими з них потрібно скористатися для одержання цинк гідроксиду? Так, у пробірку налити розчин цинк сульфату, до якого додаємо невелику кількість розчину натрій гідроксиду. Що спостерігаєте? Запишіть рівняння хімічної реакції:

ZnSO4 + 2NaOH = Zn (OH)2 ↓ + Na2SO4

Одержаний осад розділіть на дві пробірки. Якщо речовина проявляє подвійні властивості — основи й кислоти, з якими двома речовинами вона повинна прореагувати? Так, з кислотою й основою. У випадку реакції з кислотою цинк гідроксид буде проявляти які властивості? Основні. Дослідимо цей момент. До однієї з пробірок з осадом наливаємо розчин хлоридної кислоти. Що спостерігаємо? Зникнення осаду. Запишемо рівняння хімічної реакції:

Zn (OH)2+ 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

У цій реакції цинк гідроксид поводить себе як основа. До другої пробірки доливаємо надлишок лугу. Що спостерігаємо? Зникнення осаду. Якщо речовина прореагувала з лугом, вона проявила які властивості — основи чи кислоти? Так, кислоти. Спробуйте зобразити формулу цинк гідроксиду у вигляді кислоти. Так, H2ZnO2:

H2ZnO2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O або Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O

Цинк гідроксид — амфотерна основа, тому що прореагувала як з кислотою, так і з основою, проявляючи при цьому властивості основи та кислоти.

Спробуємо довести амфотерність цинк оксиду. Властивості яких двох речовин він об’єднав у собі? Основних та кислотних. З якими речовинами він може прореагувати? З кислотами та основами. Якщо цинк оксид реагуватиме з кислотою, то проявлятиме при цьому властивості яких оксидів? Основних. А якщо з основою? То кислотних оксидів. Запишіть рівняння реакції, які підтверджують амфотерні властивості цинк оксиду.

ZnO + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O ; ZnO + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

Поняття

Визначення

а) Амфотерний

1) Речовина, що проявляє властивості основного

елемент

й кислотного оксидів

б) Амфотерний

2) Речовина, що проявляє властивості основи й кис-

оксид

лоти

в) Амфотерний

3) Елемент, який проявляє властивості металічного

гідроксид

й неметалічного

2. Підкресліть амфотерні сполуки: BaO, CO2, Al2O3, HF, Ca (OH)2, Zn, MgO, Be(OH)2, H2SO4, Zn(OH)2, CuO, Fe2O3.

3. Доведіть амфотерність берилій оксиду за допомогою хімічних реакцій.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити