Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 53. ЗАГАЛЬНІ СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ОКСИДІВ

Навчально-освітня мета: на основі вивчених хімічних властивостей оксидів, кислот, основ, солей спрогнозувати можливі способи одержання оксидів, актуалізувати знання учнів з теми «Оксиген. Кисень» (7 клас); продовжувати вдосконалювати вміння складати формули оксидів та рівнянь хімічних реакцій за їхньої участі, розв'язувати розрахункові задачі за рівнянням хімічних реакцій.

Тип уроку: дослідження.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

♦ Назвіть амфотерні елементи.

♦ Якими двома реактивами треба скористатися, щоб довести амфотерність речовини?

♦ Доведіть амфотерність цинку.

♦ Які оксиди називають амфотерними?

♦ Як довести амфотерність алюміній оксиду?

♦ Які основи називають амфотерними?

♦ Як довести амфотерність алюміній гідроксиду?

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

♦ Як можна одержати оксиди?

♦ Під час вивчення хімічних властивостей яких класів у продуктах реакції утворювались оксиди?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Одержання оксидів

1. Взаємодія простих речовин з киснем (так одержують переважно кислотні оксиди):

S + O2 = SO2

Спробуйте записати рівняння одержання карбон діоксиду з простих речовин.

2. Термічний розклад основ, солей (так одержують переважно основні оксиди):

Спробуйте записати рівняння одержання барій оксиду термічним розкладом барій карбонату, ферум(ІІІ) оксиду термічним розкладом ферум(ІІІ) гідроксиду.

3. Горіння (повне окиснення) бінарних сполук:

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2H2O

Спробуйте закінчити рівняння таких реакцій:

CuS + O2 =_____________________________________

CH4 + O2 =_____________________________________

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання за темою на індивідуальних картках

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.

1. Напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:

S → SO2 → H2SO3 → MgSO3 → MgO

2. Яка маса солі утвориться під час взаємодії 4 г магній оксиду з фосфор(V) оксидом.___________________________________

3. Яка маса натрій гідроксиду необхідна для взаємодії з 11,2 л сульфур(IV) оксиду (н. у.) для утворення натрій сульфіту?


4. Яка маса лугу утворюється під час взаємодії 0,94 г калій оксиду з водою?___________________________________________

5. Яку масу сульфатної кислоти можна одержати під час взаємодії сульфур(VI) оксиду з 36 г води?


6. Визначте масу купрум(ІІ) ортофосфосфату, яка утвориться під час взаємодії 40 г купрум(ІІ) оксиду з ортофосфатною кислотою?_________________________________________________________________________________________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити