Розробки уроків - Хімія 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 54. ЗАГАЛЬНІ СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ КИСЛОТ, ОСНОВ І СЕРЕДНІХ СОЛЕЙ

Навчально-освітня мета: продовжувати вивчати способи одержання кислот, основ, солей на основі вивчених хімічних властивостей класів неорганічних сполук, удосконалювати вміння складати формули, записувати рівняння хімічних реакцій, розв'язувати розрахункові задачі за рівнянням хімічних реакцій.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення уроку: урок-дослідження.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

♦ Як можна одержати оксиди?

♦ Наведіть рівняння реакції одержання магній оксиду з простих речовин.

♦ Наведіть рівняння реакції одержання магній оксиду шляхом термічного розкладу магній гідроксиду.

♦ Наведіть рівняння реакції одержання магній оксиду шляхом окиснення магній оксиду.

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Як можна одержати кислоти, основи, солі? Під час вивчення хімічних властивостей яких класів утворювалися кислоти, основи, солі?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Одержання кислот

1. Взаємодія простих речовин з воднем (одержують лише безоксигенові кислоти):

Cl2 + H2 = 2HCl

2. Взаємодія води з кислотними оксидами (одержують лише оксигеновмісні кислоти):

N2O5 + H2O = 2HNO3

3. Взаємодія солей з кислотами (одержання кислот у лабораторії):

NaCl + H2SO4 = HCl↑ + NaHSO4

Одержання основ і лугів

1. Взаємодія металів або їх оксидів з водою (одержують луги):

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑ K2O + H2O = 2KOH

2. Дія лугів на водні розчини солей (одержують нерозчинні основи):

FeSO4+ 2NaOH = Fe (OH)2↓+ Na2SO4

Одержання солей

1. Взаємодія кислот і основ: KOH + HCl = KCl + H2O

2. Взаємодія кислот і основних оксидів: H2SO4 + CuO = CuSO4 + H2O

3. Взаємодія лугів з кислотними оксидами: 2NaOH + SiO2 = Na2SiO3 + H2O

4. Взаємодія основних і кислотних оксидів: Na2O + CO2 = Na2CO3

5. Взаємодія лугів із солями: 3KOH + FeCl3 = Fe(OH)3 ↓ + 3KCl

6. Взаємодія кислот із солями: Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2

7. Взаємодія двох солей: AgNO3 + KCl = AgCl ↓ + HNO3

8. Взаємодія простих речовин: 2K + Cl2 = 2KCl

9. Взаємодія металів з кислотами: 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3Н2

10. Взаємодія металів із солями: Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu

11. Термічний розклад деяких оксигеновмісних солей: 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання на мультимедійній дошці (або на окремих картках)

1. Одержіть кальцій оксид трьома способами:

а) взаємодія простих речовин:__________________________

б) термічний розклад кальцій карбонату:__________________

в) термічний розклад кальцій гідроксиду:_________________

2. Одержіть натрій гідроксид двома способами:

а) взаємодія натрію з водою:____________________________

б) взаємодія натрій оксиду з водою:______________________

3. Одержіть алюміній сульфат трьома способами:

а) взаємодія алюмінію з розчином сульфатної кислоти:_______

б) взаємодія алюміній оксиду із сульфатною кислотою:_______

в) взаємодія алюміній гідроксиду із сульфатною кислотою:____

4. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ, ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ВИСНОВКИ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Інструктаж з виконання домашнього завдання, параграф підручника, завдання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити